Εθνική Τράπεζα: Εγκρίθηκε η πώληση της Finansbank - Κατσέλη: Στόχος η ανάκαμψη της οικονομίας

Εθνική Τράπεζα: Εγκρίθηκε η πώληση της Finansbank - Κατσέλη: Στόχος η ανάκαμψη της οικονομίας

Την πώληση του μεριδίου της στις θυγατρικές Finansbank και Finans Leasing ενέκρινε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας σε έκτακτη Γενική Συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα, υπό την πρόεδρο του ΔΣ, κας Λούκας Κατσέλη και του διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΕ, Λεωνίδα Φραγκιαδάκη.

Η επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας ενέκρινε σήμερα τη συναλλαγή πώλησης της κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου στις αλλοδαπές θυγατρικές εταιρίες Finansbank και Finans Leasing. Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2015, η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία πώλησης της κεφαλαιακής της αυτής συμμετοχής στην Qatar National Bank, με το ύψος της συναλλαγής να ανέρχεται σε €3.5δις, αποτελούμενο από την καταβολή του τιμήματος των €2.75δις για την απόκτηση του πακέτου μετοχών, και $900εκατ. για την αποπληρωμή των δανείων μειωμένης εξασφάλισης που είχε δώσει η ΕΤΕ στην Finansbank.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης της θυγατρικής της στην Τουρκία, η Εθνική Τράπεζα θα είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας και στόχος θα είναι να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, επισήμανε η πρόεδρος της τράπεζας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας προσφέρει σημαντική ρευστότητα ύψους 3,5 δισ. ευρώ, η οποία θα διοχετευθεί προς τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών και θωρακίζει τη φερεγγυότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η ΕΤΕ θα μπορέσει να:

- Προχωρήσει με την αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ, κίνηση που θα αποφέρει ωφέλειες ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

- Δρομολογήσει την αποπληρωμή «ακριβών» Pillar 2 bonds (μη καλυμμένες ομολογίες που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου) και να αποδεσμευτεί σταδιακά από τον ELA, γεγονός που θα εξασφαλίσει σημαντική ευελιξία και ενισχυμένη κερδοφορία για την ΕΤΕ (περίπου 100 εκατ. ευρώ άμεσο όφελος σε ετήσια βάση).

- Αποπληρώσει σημαντικό ποσοστό των κρατικών ενισχύσεων που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της διοίκησης στο κατατεθειμένο και εγκεκριμένο capital plan.

- Βελτιώσει τους βασικούς χρηματοοικονομικούς της δείκτες.

18.01.2016