Εθνική Τράπεζα .Επένδυση στην Truckbird

Εθνική Τράπεζα .Επένδυση στην Truckbird

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας TruckBird στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Βασικό προϊόν της εταιρείας είναι η nestcargo (www.nestcargo.com) μια ηλεκτρονική αγορά διεθνών μεταφορών που φέρνει σε επαφή εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις με μεταφορικές και διαμεταφορικές εταιρείες. Βοηθά επιχειρήσεις να βρουν άμεσα και αποτελεσματικά τον κατάλληλο μεταφορικό συνεργάτη για αποστολή φορτίων μέσω ξηράς, θαλάσσης και αέρος στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας συλλογής προσφορών, οι επιχειρήσεις εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο και βρίσκουν ανταγωνιστικές τιμές μέσα από ένα μεγάλο εύρος αξιολογημένων μεταφορικών επιχειρήσεων. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις αυξάνουν την πληρότητα των μεταφορικών τους μέσων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον κύκλο εργασιών και το πελατολόγιό τους.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται έκτοτε στην ελληνική αγορά, με βλέψεις ανάπτυξης σε γειτονικές χώρες ενώ διακρίθηκε στον 4ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας.

29.06.2016