Εθνική Τράπεζα: Με 'B' αξιολογεί το καλυμμένο ομόλογο η Fitch

Εθνική Τράπεζα: Με 'B' αξιολογεί το καλυμμένο ομόλογο η Fitch

H Fitch αξιολογεί με "Β" το καλυμμένο ομόλογο των 750 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα, με "θετικό" outlook.

Στην έκθεσή του, ο οίκος επισημαίνει ότι το θετικό outlook αντανακλά αυτό της αξιολόγησης της χώρας αλλά και τη δέσμευση της εκδότριας για ένα ελάχιστο επίπεδο over-collateralisation (OC) της τάξης του 25%.

Σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής των ομολόγων, η Fitch θα ανέμενε τουλάχιστον ένα καλό ποσοστό ανάκτησης καθώς η "δεξαμενή" κάλυψης περιλαμβάνει ελληνικά δάνεια κατοικίας που διασφαλίζονται από υποθήκες.

20.10.2017