Εθνική Τράπεζα: Μειώνονται οι κεφαλαιακές ανάγκες κατά €120 εκατ.

Εθνική Τράπεζα: Μειώνονται οι κεφαλαιακές ανάγκες κατά €120 εκατ.

Αποδεκτές έγιναν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο άντλησης κεφαλαίων της Εθνικής Τράπεζας, ενώ σε αυτές συνυπολογίστηκε και η θετική επίπτωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2015 που μειώνουν τις κεφαλαιακές ανάγκες τόσο υπό το βασικό όσο και υπό το δυσμενές σενάριο κατά €120 εκατ. στα €1.456 εκατ. και €4.482 εκατ. αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι "ενημερώθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο άντλησης κεφαλαίων  που η Τράπεζα υπέβαλε την 6 Νοεμβρίου 2015 γίνονται αποδεκτές. Σε αυτές συνυπολογίστηκε και η θετική επίπτωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2015 που μειώνουν τις κεφαλαιακές ανάγκες τόσο υπό το βασικό όσο και υπό το δυσμενές σενάριο κατά €120 εκατ. Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια που απαιτείται να αντλήσει πλέον η Τράπεζα μειώθηκαν σε €1.456 εκατ. και €4.482 εκατ. υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο, αντίστοιχα.

Επιπλέον επιβεβαιώθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό η δυνατότητα αποπληρωμής του μέρους της προληπτικής κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του ν. 3864/2010 μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank σύμφωνα με την πραγματική κεφαλαιακή επίπτωση της συναλλαγής"