ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Νέος βοηθός Γενικός Διευθυντής Δικτύου

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Νέος βοηθός Γενικός Διευθυντής Δικτύου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -1,64%, ο κ. Δημήτριος Παυλινέρης ονομάστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δικτύου. Ο κ. Δ. Παυλινέρης εργάζεται στην Τράπεζα από το 1978 και απασχολήθηκε σε νευραλγικές θέσεις του Δικτύου των Καταστημάτων της Εθνικής. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε επί πενταετία Περιφερειακός Διευθυντής καθώς και Διευθυντής του Καταστήματος Σταδίου της Τράπεζας.

11.05.2016