Eurobank: Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% το γ' τρίμηνο

Eurobank: Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% το γ' τρίμηνο

Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών κατά 8,4% σε 230 εκατ. ευρώ σημείωσε το γ’ τρίμηνο του 2015 η Eurobank σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Επίσης, η τράπεζα εμφάνισε θετικό συνολικό αποτέλεσμα την εξεταζόμενη περίοδο ύψους 406 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Eurobank, παρά την δύσκολη περίοδο λόγω της τραπεζικής αργίας 21 ημερών και της επιβολής capital controls "οι επιπτώσεις στα αποτελέσματα της τράπεζας ήταν περιορισμένες, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και δημιουργίας νέων επισφαλειών"

Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα από τόκους κατέγραψαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, καθώς υποχώρησαν μόλις κατά 1,8% σε €371εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2015, από €378εκ. το Β΄ τρίμηνο 2015. Στα θετικά συγκαταλέγεται η συνεχιζόμενη μείωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 18 μονάδες βάσης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου έναντι του Β΄ τριμήνου 2015 και η βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου σε 2,01% το Γ΄ τρίμηνο 2015.

Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 4,1% έναντι του Β΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε €477εκ., με τα έσοδα από χρηματοοικονομικές και λοιπές πράξεις να αυξάνονται σε €57εκ., από €8εκ. το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, δήλωσε:

"Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και θέτει τα θεμέλια για την έναρξη της πορείας επιστροφής της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Η κεφαλαιακή θωράκιση θα δώσει στις ελληνικές τράπεζες τις προϋποθέσεις για να ανακτήσουν σταδιακά αφενός την καταθετική τους βάση και αφετέρου την εμπιστοσύνη των διεθνών χρηματαγορών. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουν την απαραίτητη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και της οικονομίας συνολικά, ώστε να βγει οριστικά από την ύφεση και να ανοικοδομηθεί πάνω σε ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, στηριγμένο στην καινοτομία, την υγιή ιδιωτική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, η δημιουργία εσωτερικών θεσμών ελέγχου αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις ώστε τα τραπεζικά ιδρύματα να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες. Η Eurobank, όπως κατέδειξαν και τα πρόσφατα stress test της ΕΚΤ, έχει όλες τις προϋποθέσεις και τη βούληση να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Με σαφές επιχειρηματικό όραμα και επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζομένους και το κοινωνικό σύνολο θα αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στη δημιουργία μιας πρωτοπόρου τράπεζας του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα."

Από την πλευρά του, ο  Διευθύνων Σύμβουλος, Φωκίων Καραβίας ανέφερε:

"Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της Eurobank μέσα στις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η επιβολή των capital controls. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ήταν σημαντικά μειωμένα σε σχέση με το A΄ τρίμηνο, παρά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και την μακρά τραπεζική αργία. Η αύξηση των κερδών προ προβλέψεων μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύει τις δυνητικές επιδόσεις της τράπεζας σε περιβάλλον ομαλότητας, όπως αυτό που δρομολογεί η αποκατάσταση της σταθερότητας και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Η συνολική αξιολόγηση από την ΕΚΤ ανέδειξε τη Eurobank ως την ελληνική τράπεζα με τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες στο δυσμενές σενάριο της δοκιμασίας αντοχής. Το AQR επιβεβαίωσε τη σχετική ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Η συνέχιση της συντηρητικής πολιτικής προβλέψεων οδηγεί τον δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 65% και έχει στόχο την πλήρη εξυγίανση και θωράκιση του ισολογισμού μας.

Από αυτή τη θετική αφετηρία εκκινούμε για την αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου, με στόχο την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προσδιορίστηκαν από την ΕΚΤ στο ακραίο σενάριο (€2,1 δισ.). Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε στη Eurobank όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσει κατά την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, στηρίζοντας τους πελάτες μας και παράγοντας αξία για τους μετόχους μας και την ευρύτερη κοινωνία."

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Eurobank κατέγραψε:

-  Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο Γ΄ τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

-  Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 6,4% σε ετήσια βάση - Βελτίωση του δείκτη κόστους - εσόδων σε 51,8%, από 53,7% το Β΄ τρίμηνο.

- Δημιουργία προβλέψεων €2,4δισ. το εννεάμηνο με ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Άσκησης Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενίσχυση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 940 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου σε 65,0%.

- Συγκράτηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στα €166εκ., παρά την τραπεζική αργία και την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων.

- Μείωση χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε €29,6δισ., σταθεροποίηση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 131,2%.

-   Κεφάλαια κοινών μετοχών CET1 12,1% και 17,7% pro-forma για την αύξηση κεφαλαίου ύψους €2,1δισ.

-   Καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες του εξωτερικού €20εκ. το Γ΄ τρίμηνο και €54εκ. το εννεάμηνο 2015.

- Συνολικό αποτέλεσμα €406εκ. το Γ΄ τρίμηνο και -€1,0δισ. το εννεάμηνο 2015.