Eurobank: Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 188 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο

Eurobank: Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 188 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο
Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 188 εκατ. ευρώ για το τέταρτο τρίμηνο του 2015, έναντι 166 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2015, ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank.
Ανακοίνωσε επίσης αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375 εκατ. ευρώ, ανάκαμψη εσόδων από προμήθειες σε 62 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο, από 48 εκατ. το τρίτο τρίμηνο και μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 5,8% σε ετήσια βάση.
Επίσης, ανακοίνωσε κάλυψη των συνολικών δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από προβλέψεις κατά 64,8%, αύξηση καταθέσεων κατά 1,4 δισ. ευρώ στο τρίμηνο και μείωση τρέχουσας χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα κατά 9 δισ. ευρώ από τα υψηλά του 2015 σε 24,3 δισ. ευρώ.
Αναφορικά με την διεθνή της παρουσία, ανακοίνωσε επιστροφή στην κερδοφορία για τις διεθνείς δραστηριότητες, με καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη 67 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι ζημιών 182 εκατ. ευρώ το 2014.
 
Το συνολικό αποτέλεσμα Ομίλου ήταν ζημιές 175 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο και ζημιές 1,2 δισ. το 2015.
Σε δηλώσεις ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Νικόλαος Καραμούζης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα παραμένουν ιδιαίτερα αβέβαιες και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, επιβαρυνόμενες από τη χειροτέρευση του διεθνούς οικονομικού κλίματος. Η παράταση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, σε συνδυασμό με το μεγάλο θέμα του προσφυγικού κύματος, διατηρούν κλίμα ρευστότητας και υπονομεύουν τις προσπάθειες για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η ταχεία θετική αντιμετώπισή τους, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, θα αποτελέσει σημείο καμπής για την ενίσχυση της σταθερότητας, την βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων, ιδιαίτερα αναγκαίων για να καλύψουν το τεράστιο εγχώριο αποταμιευτικό και επενδυτικό κενό, και την έναρξη της συζήτησης για την περαιτέρω απομείωση του δημοσίου χρέους».
 
Ο Νίκος Καραμούζης εκτιμά ότι «υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες να επιστρέψει μετά από έξι χρόνια σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα στο 2016 και να αρχίσει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, κάτι που είναι σήμερα αναγκαίος όρος για την παράλληλη κοινωνική και οικονομική ανόρθωση της χώρας. Η δρομολόγηση αυτών των εξελίξεων, με τρόπο ώστε να υπάρξουν το ταχύτερο ορατά σημάδια ανάκαμψης, αποτελεί ζωτική και επείγουσα ανάγκη, καθώς πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις τόσο στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, όσο και στη γεωγραφική μας περιοχή, με άμεση αποτύπωση στο εσωτερικό και ορατό τον πιθανό αντίκτυπο στην οικονομία. Με πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας απέναντι στις εθνικές προκλήσεις, με συγκλίσεις και στοίχιση δυνάμεων σε μια στρατηγική εξόδου της χώρας από την κρίση, το 2016 μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη του ενάρετου κύκλου για την ελληνική οικονομία».
 
Ο Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για το 2016, βασικές προτεραιότητες της Eurobank παραμένουν αφενός η ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εκμεταλλευόμενοι την περαιτέρω βελτίωση της εσωτερικής υποδομής της τράπεζας, αλλά και σημαντικές αλλαγές που έχουν ήδη γίνει ή αναμένονται στο θεσμικό πλαίσιο, με στόχο τη σημαντική μείωση του ύψους τους σε ορατό βάθος χρόνου, η επάνοδος των καταθέσεων, η χρηματοδότηση νέων υγιών επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά και ο περαιτέρω έλεγχος του κόστους.
«Παρ’ ότι η παράταση του καθεστώτος των capital controls στην Ελλάδα, αλλά κυρίως η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση του προγράμματος, δρουν ανασταλτικά στην οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, κεντρικός μας στόχος παραμένει η επιστροφή στην κερδοφορία μέσα στο τρέχον έτος, μέσω περαιτέρω αύξησης των εσόδων προ προβλέψεων, σημαντικού περιορισμού των προβλέψεων και ενίσχυση της κερδοφορίας των διεθνών μας δραστηριοτήτων» αναφέρει ο Φωκίων Καραβίας.
 
03.03.2016