Φθηνό χρήμα από την αγορά repos τραβούν οι τράπεζες

Φθηνό χρήμα από την αγορά repos τραβούν οι τράπεζες

Εντοκα γραμμάτια, ενήμερα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων, covered bonds και τιτλοποιήσεις 7-8,5 δισ. έχουν τοποθετηθεί στη διατραπεζική. Η αλλαγή στάσης των ξένων, η μείωση του «ακριβού» ELA και η κατανομή ανά ενέχυρο.

Σημαντική είναι η αύξηση των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι ελληνικές τράπεζες στη διατραπεζική αγορά repos τους τελευταίους μήνες, γεγονός που αντανακλά τη σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης των αγορών χρήματος και κεφαλαίου σε οποιονδήποτε τίτλο/ενέχυρο φέρει τη «σφραγίδα» του ελληνικού δημοσίου και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία.

Οι πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν τοποθετήσει στην εν λόγω αγορά, με στόχο την άντληση ρευστότητας, ενέχυρα 7-8,5 δισ. ευρώ, τα οποία σημειωτέον δεν γίνονται αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, ιδιο-κατεχόμενα covered bonds και τιτλοποιήσεις, καθώς και ενήμερα εταιρικά δάνεια.

Την ίδια στιγμή, μήνα με τον μήνα, οι τράπεζες προχωρούν στη μετακίνηση των ομολόγων EFSF από τη διατραπεζική αγορά repos προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), με αντάλλαγμα μετρητά στο πλαίσιο της εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Η εν λόγω ανταλλαγή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017, με τις τράπεζες να εισπράττουν πάνω από 25 δισ. ευρώ μετρητά.

Τραπεζικές πηγές αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι μετά τον Ιούλιο έχουν αυξηθεί οι όγκοι των συναλλαγών που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι ελληνικές τράπεζες στη διατραπεζική αγορά repos, εξού και η «εντυπωσιακή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αποκλιμάκωση των δανείων που έχουν λάβει από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ELA). «Το πλέον σημαντικό είναι ότι δέχονται όλα τα έντοκα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία δεν ακουμπούσαν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016», αναφέρει υψηλόβαθμο στέλεχος.

Η κατανομή ανά ενέχυρο

Τα ενέχυρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τα οποία δεν γίνονται αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και βρίσκουν πλέον ανταπόκριση στη διατραπεζική αγορά repos κατανέμονται ως εξής:

* Έντοκα γραμμάτια: Οι τράπεζες έχουν τοποθετημένα στην αγορά repos έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, ύψους 2-2,5 δισ. ευρώ. Στους συγκεκριμένους τίτλους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ορίσει ταβάνι στην αποδοχή τους ανά τράπεζα τα 700 εκατ ευρώ. Τα υπόλοιπα πλέον οι τράπεζες θα ενεχυριάζουν στη διατραπεζική αγορά και θα αντλούν φθηνή, σε σχέση με τα δάνεια από τον ELA, ρευστότητα.

* Ενήμερα δάνεια: Πρόκειται για εξυπηρετούμενα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αξιόχρεο πιστοποιημένο rating. Τα ενέχυρα που έχουν τοποθετήσει οι ελληνικές τράπεζες από το εν λόγω προϊόν ανέρχονται σε 500 εκατ ευρώ.

* Covered Bonds: Είναι καλυμμένα ομόλογα που στηρίζονται σε τιτλοποιημένα δάνεια. Το τραπεζικό σύστημα έχει τοποθετήσει στην αγορά repos covered bonds ύψους 3-3,5 δισ. ευρώ.

 

* Τιτλοποιήσεις: Το σύστημα έχει τοποθετήσει στη διατραπεζική αγορά repos τιτλοποιήσεις ύψους 1,5-2 δισ. ευρώ.

06.11.2017