Γ. Στουρνάρας: Τα capital controls έσωσαν τις καταθέσεις

Γ. Στουρνάρας: Τα capital controls έσωσαν τις καταθέσεις

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, υπεραμύνθηκε της εφαρμογής των capital controls τονίζοντας ότι αποτέλεσε ένα αποτελεσματικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής που περιόρισε τις εκροές κεφαλαίων από τις τράπεζες. Μάλιστα, ανάφερε, ότι τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα απ' ότι αναμένονταν. Στην παρέμβασή του αποτίμησε θετικά την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου στην ασφαλιστική αγορά. Όπως ανέφερε, αναμένεται και η εφαρμογή δύο σημαντικών νομοθεσιών:

Το 2017 θα τεθεί σε εφαρμογή το πλαίσιο για τα επενδυτικά κεφάλαια των ασφαλιστικών εταιρειών (τα PRIIP's), ενώ για το 2018 προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή το θεσμικό πλαίσιο για τα δίκτυα διανομής.

 

Ο κ. Στουρνάρας ζήτησε από την ασφαλιστική αγορά και την πολιτεία να υπάρχει αγαστή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο διείσδυσης της ασφαλιστικής αγοράς και μεγαλύτερη προστασία ασφαλισμένων και ασφαλίσματος. Σε ότι αφορά τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα ασφάλισης, ο ρόλος και το διακύβευμα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εντοπίζεται πλέον και στη διαχείριση του κινδύνου. Αυτό θα υποχρεώσει τις εταιρείες, δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης.

 

«Η έναρξη των Solvency II συνεπάγεται μεγαλύτερες προκλήσεις για την προσαρμογή των εταιρειών. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της», δήλωσε για τα Solvency II. Aναφερόμενος γενικότερα στην Εποπτεία, τόνισε ότι ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος της ενώ και η EIOPA (πανευρωπαική εποπτική αρχή) καλεί τις ασφαλιστικές εταιρείες να ανταποκριθούν στις ασκήσεις προσομοίωσης. Ο κ. Στουρνάρας έκλεισε την ομιλία του δηλώνοντας ότι η Εποπτεία (Τράπεζα της Ελλάδας) δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφησυχάσει.

23.02.2016