Γενική Συνέλευση ΤΥΠΕΤ

Γενική Συνέλευση ΤΥΠΕΤ

Για περισσότερο από έναν  αιώνα, τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας αποδείχθηκαν ως το «όχημα» που ανταποκρίνεται καλύτερα εκεί όπου υπάρχει αδυναμία κάλυψης κοινωνικών αναγκών, θέτοντας το γενικό συμφέρον και τους κοινωνικούς στόχους ως πρωταρχικούς εταιρικούς σκοπούς. Αυτό έχει αποδειχθεί για μία ακόμη φορά και στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης.
Τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας και συγκεκριμένα το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.  όπως και όλα τα Ταμεία Υγείας βρίσκονται σε μια δύσκολη καμπή και δοκιμάζονται, όπως είναι γνωστό, από την τεράστια αύξηση των ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων, την υπερκατανάλωση φαρμάκων και ιατρικών υπηρεσιών.
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα των εξελίξεων της επιστήμης, της αγοράς και των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί στις προσμονές Υγείας και οικονομίας των μελών του, όπως και να τραβήξει το σήμα κινδύνου στα ζητήματα αυτά.
Σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η πρόσφατη εθελούσια έξοδος των συναδέλφων, η οποία θα επιβαρύνει την ήδη υπάρχουσα κατάσταση.
Πιστεύουμε ότι η εγγραφή των συναδέλφων μέσω Τρίτων Εταιριών, θα αποδώσει επιπλέον εισφορές στο Ταμείο μας.
Αν λάβουμε υπόψη μας, ότι στην πλειοψηφία τους  θα είναι low-risk μέλη (λόγω του νεαρού της ηλικίας τους), αυτό θα λειτουργήσει θετικά στην κερδοφορία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 
 Για αυτόν τον λόγο, ζητάμε από την Γενική Συνέλευση του  Τ.Υ.Π.Ε.Τ να στηρίξει και να προάγει την εγγραφή των ενοικιαζόμενων-συναδέλφων στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ.!
 
Η Συντονιστική Επιτροπή της Δη.Κ.Α.Με. – Εθνικής Τράπεζας
 
e-mail:
dikameet@gmail.com
https://dikame.wordpress.com/

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΥΠΕΤ.pdf

5.4.2017