Για 4 μήνες υπό δοκιμασία τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και από την EBRD – Γιατί δεν πρέπει να υπάρξουν αλλαγές

Για 4 μήνες υπό δοκιμασία τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και από την EBRD – Γιατί δεν πρέπει να υπάρξουν αλλαγές
Τα ΔΣ μπορούν να εμπλουτιστούν αλλά δεν θα πρέπει να ακρωτηριαστούν από την διασύνδεση τους από την πραγματική οικονομία.
Ένα μείζον θέμα που αφορά την αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών θα απασχολήσει τα management των τραπεζών αλλά και το ΤΧΣ η διοίκηση του οποίου επίσης θα αξιολογηθεί. 
Η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2016 με στόχο να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουνίου του 2016.
Με βάση δύο τραπεζικές πηγές σύντομα θα καθοριστεί ο σύμβουλος αξιολόγησης των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών ενώ όπως αναφέρει κορυφαίος τραπεζικός παράγοντας στην διαδικασία αξιολόγησης θα συμμετάσχει με ειδικό κλιμάκιο και η EBRD.
Το ΤΧΣ ερωτήθηκε για την διαδικασία και απέφυγε να σχολιάσει. 
Με βάση τραπεζικές πηγές τα διοικητικά συμβούλια θα αξιολογηθούν. 
Με βάση τον νέο νόμο που διέπει και την λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όλα τα μέλη των ΔΣ των τραπεζών θα πρέπει να έχουν 10ετή τραπεζική θητεία, να είναι δηλαδή τραπεζικά στελέχη.
Η αξιολόγηση θα αφορά και τα νέα και τα παλαιά μέλη καθώς και τα στελέχη που έχουν εγκριθεί από την DGCom και τον SSM. 
Η εταιρία αξιολόγησης μαζί με την EBRD θα αξιολογήσουν τα τραπεζικά στελέχη αναφέροντας ότι π.χ. ο Σπ. Θεοδωρόπουλος ή ο Π. Αποστολίδης δεν πληρούν τα κριτήρια γιατί δεν είναι τραπεζικά στελέχη. 
Ταυτόχρονα ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να ενταχθούν στα ΔΣ και 3 μέλη ανά τράπεζα με διεθνή τραπεζική εμπειρία εκτός Ελλάδος. 
Η άποψη μας θα είναι πολύ ξεκάθαρη. 
Τα ΔΣ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και παράγοντες της αγοράς όπως επιτυχημένους επιχειρηματίες ή θεσμικούς παράγοντες. 
Ο λόγος είναι απλός.

Οι τραπεζίτες έχουν την γνώση της διαχείρισης ενώ οι επιχειρηματίες έχουν την γνώση του κλάδου που δραστηριοποιούνται. 
Π.χ. στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης πρόεδρος μιας εταιρίας που συμμετέχει στο ΔΣ να μην μπορεί να λαμβάνει δάνειο από την τράπεζα στην οποία είναι μέλος της διοίκησης.
Τέτοιοι όροι έχουν μια λογική, δεν υπάρχει λογική μια τράπεζα να αποτελείται μόνο από τραπεζικά στελέχη.
Συν τοις άλλοις ως γνωστό τα εκτελεστικά μέλη έχουν το βάρος και την ευθύνη της διοίκησης.
Ως προς την διαδικασία αξιολόγησης, η Eurobank βρίσκεται στην καλύτερη θέση γιατί σχεδόν όλα τα μέλη του ΔΣ έχουν σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα ενώ διαθέτει και μέλη με διεθνή εμπειρία.
Η Eurobank λοιπόν από την αξιολόγηση δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα

Τράπεζες όπως η Εθνική, Πειραιώς και Alpha bank που διαθέτουν στο διοικητικό τους συμβούλιο μη τραπεζικά στελέχη θα βρεθούν στο μικροσκόπιο εκ των πραγμάτων.
Η Πειραιώς με όρους διοικητικούς βρίσκεται σε μια περίοδο ηρεμίας. 
Μετά την επιστολή των 40 στελεχών – που προκάλεσε έκπληξη – τις τελευταίες 20-30 ημέρες η κατάσταση έχει ηρεμήσει. 
Θεωρούμε ότι η διοίκηση Σάλλα που έχει και πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο με τον CEO τον Α. Θωμόπουλο έχει κάθε λόγο να είναι ενωμένη γιατί οι προκλήσεις για το bankingnews είναι πολλές. 
Στην διαδικασία αξιολόγησης θα ενταχθεί και η διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η οποία θα αξιολογηθεί από μια 5μελή επιτροπή που θα απαρτίζεται από 3 μέλη του υπουργείου Οικονομικών, 1 στέλεχος από την ΤτΕ και 1 στέλεχος από την Τρόικα. 

Συμπέρασμα 

Η αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων δεν πρέπει να οδηγήσει στην απομόνωση των τραπεζών – ως προς την εταιρική διακυβέρνηση – από την ζώσα οικονομία και τις επιχειρήσεις – 
Τα ΔΣ μπορούν να εμπλουτιστούν αλλά δεν θα πρέπει να ακρωτηριαστούν από την διασύνδεση τους από την πραγματική οικονομία. 
Θα ήταν λάθος να αντικατασταθούν τα μέλη των ΔΣ που δεν είναι τραπεζικά στελέχη, η παρουσία των επιχειρηματιών στα διοικητικά συμβούλια εκτιμούμε ότι λειτουργεί θετικά στην λήψη πιο ορθών αποφάσεων.
13.01.2016