Για να επιβεβαιωθεί το ακραίο σενάριο της J P Morgan για επιτόκια καταθέσεων έως -4,5% θα πρέπει να ...εξαφανιστούν τα μετρητά

Για να επιβεβαιωθεί το ακραίο σενάριο της J P Morgan για επιτόκια καταθέσεων έως -4,5% θα πρέπει να ...εξαφανιστούν τα μετρητά
Η συζήτηση για επιτόκια αποδοχής καταθέσεων σε ακραία επίπεδα όπως -4,5% είναι μόνο μια θεωρητική προσέγγιση.
Το παγκόσμιο φαινόμενο των αρνητικών επιτοκίων καταθέσεων από τις κεντρικές τράπεζες αποτελεί απόρροια της διεθνούς κρίσης και μηχανισμό άμυνας των Κεντρικών τραπεζών να αποτρέπουν τις εμπορικές τράπεζες να καταθέτουν την πλεονάζουσα ρευστότητα τους στο over night ή σε άλλες βραχυχρόνιες περιόδους για λόγους ασφαλείας. 
Τα αρνητικά επιτόκια καταθέσεων όμως μέχρι που μπορεί να φθάσουν; 
Σε ανάλυση της J P Morgan που έχει ήδη παρουσιάσει το bankingnews υπό όρους θα μπορούσε να υποχωρήσουν έως το -4,5% π.χ. από την ΕΚΤ από -0,3% της τρέχουσας περιόδου ή +3,25% που ήταν το 2008. 
Πως όμως θα έχουμε τόσο αρνητικά επιτόκια; 

Θα εξαρτηθεί από τα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών ή από τον χρυσό που επικαλείται η Nomura; 
Το βασικό θέμα όμως δεν είναι αυτό αλλά αν ότνως μπορούμε να δούμε αρνητικά επιτόκια αποδοχής καταθέσεων από τις κεντρικές τράπεζες έως -4,5%.
Θεωρητικά ναι μπορεί να συμβεί, πρακτικά είναι αδύνατο να συμβεί κυρίως γιατί τα πολύ αρνητικά επιτόκια καταθέσεων θα κλονίσουν τις μικρές τράπεζες, θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας λόγω εκροής καταθέσεων αλλά και εσόδων λόγω μείωσης των εσόδων από τόκους δανείων.

Όμως το σημαντικότερο όλων για να υπάρξουν ακραία επιτόκια αποδοχής καταθέσεων έως -4,5% θα πρέπει να καταργηθούν τελείως τα μετρητά σενάριο που είναι αδύνατο.
Ως εκ τούτου η συζήτηση για επιτόκια αποδοχής καταθέσεων σε ακραία επίπεδα όπως -4,5% είναι μόνο μια θεωρητική προσέγγιση.
Συν τοις άλλοις εδώ και 15 χρόνια η ιστορία αποδεικνύει ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν προβαίνουν σε αψυχoλόγητες ενέργειες. 
Το πιθανότερο σενάριο ειδικά για την ΕΚΤ είναι να δούμε επιτόκια καταθέσεων έως -0,5% ή έως -0,6%
 
11.02.2016