Γιατί επιβλήθηκε τελικώς στην Εθνική τράπεζα haircut 70% στις προνομιούχες μετοχές

Γιατί επιβλήθηκε τελικώς στην Εθνική τράπεζα haircut 70% στις προνομιούχες μετοχές
Οι προνομιούχες μετοχές όμως έχουν διαβάθμιση…. Όσο πλησιάζουμε προς τα κεφάλαια τόσο αυξάνεται το haircut.
Πολύ έγκαιρα εδώ και εβδομάδες είχαμε παρουσιάσει διεξοδικά αναλύσεις γιατί το haircut στις προνομιούχες μετοχές της Εθνικής ήταν 70% τόσο στις προνομιούχες από το νόμο Αλογοσκούφη 1,35 δισεκ. όσο και από τις προνομιούχες στις ΗΠΑ. 
Μάλιστα ορισμένα μέσα ενημέρωσης – εν συνεχεία - αντιμετώπισαν το όλο θέμα επικριτικά…. 
Ποιος ευθύνεται και έχασε τόσα κεφάλαια το ελληνικό κράτος καθώς τα 1,35 δισεκ. κατέληξαν σε 405 εκατ ευρώ. 
Η απάντηση είναι απλή.
 
Οι προνομιούχες μετοχές αποτελούν ένα assets του παθητικού του ισολογισμού και προστίθενται στα κεφάλαια. 
Οι προνομιούχες μετοχές όμως έχουν διαβάθμιση….
Όσο πλησιάζουμε προς τα κεφάλαια τόσο αυξάνεται το haircut. 
Για να το θέσουμε απλά. 
Τα senior bond στην διαδικασία LME αντηλλάγησαν στο 100% της ονομαστικής αξίας με μετοχές. 
Τα υβριδικά όμως υπέστησαν μεγάλο haircut.

Οι προνομιούχες μετοχές είναι χαμηλότερης διαβάθμισης από τα υβριδικά κεφάλαια άρα δεν μπορούσαν να μην κουρευτούν σε πολύ υψηλό ποσοστό δηλαδή 70%.
Αν οι προνομιούχες μετοχές ήταν senior ομόλογα θα μετατρέπονταν σε μετοχές της Εθνικής στο 100% της ονομαστικής αξίας. 
Άρα η διαδικασία μετατροπής σε κοινές μετοχές των προνομιούχων εύλογα εμπεριείχε πολύ μεγάλο haircut, το παράδοξο θα ήταν να μην εμπεριείχε μεγάλο haircut γιατί κανείς μέτοχος κοινός ή προνομιούχος δεν μπορεί να έχει καλύτερη αντιμετώπιση έναντι της διαβάθμισης του assets που κατέχει. 
Για να το γράψουμε απλά.
 
Αν δεν ήταν η Εθνική και ήταν στην θέση της η Citigroup και απέναντι είχε το αμερικανικό δημόσιο, η Citigroup αν είχε βρεθεί ακριβώς στην ίδια θέση της Εθνικής θα κούρευε 70% τις προνομιούχες μετοχές. 
Αυτό που συνέβη στην Εθνική αποτελεί μια μέθοδο που ακολουθείται παγκοσμίως. 
Το ερώτημα είναι γιατί φθάσαμε ως εδώ να κουρευτούν 70% οι προνομιούχες μετοχές και όχι γιατί κουρεύτηκαν είναι οι πάγιοι κανόνες που δεν μπορούσαν να αλλάξουν καθώς ισχύουν παγκοσμίως.
 
14/12/2015