Γιατί ο Χρ. Στράτος και ο Steven Franck δείχνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ώστε το ΤΧΣ να εμπλακεί στα NPLs;

Γιατί ο Χρ. Στράτος και ο Steven Franck δείχνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ώστε το ΤΧΣ να εμπλακεί στα NPLs;
Μήπως λέμε μήπως – ερώτηση θέτουμε – κάποιοι έχουν ενδιαφέρον προσωπικό για τα προβληματικά δάνεια;
Μπορεί το ΤΧΣ ακόμη να μην έχει διοίκηση και σε αυτό ευθύνη φέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό το selection panel… αλλά ο Χριστόφορος Στράτος μη εκτελεστικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου και ο Steven Franck μη εκτελεστικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου παρουσίασαν χθες 11 Απριλίου ένα μεγαλόπνοο σχέδιο για το πώς θα αναβαθμιστεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίασης αυτού του σχεδίου εστιάστηκε στο πως το ΤΧΣ θα έχει εμπλοκή στα NPLs στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 
Και γεννάται το εξής ερώτημα.
Το ΤΧΣ ως μέτοχος μπορεί και πρέπει να έχει ρόλο και λόγο σε όλα αλλά γιατί να θέλει να εμπλακεί το ΤΧΣ τόσο ειδικά με τα προβληματικά δάνεια; 
Μήπως λέμε μήπως – ερώτηση θέτουμε – κάποιοι έχουν ενδιαφέρον προσωπικό για τα προβληματικά δάνεια;
Μήπως κάποιοι συμβουλεύουν εταιρίες για την διαχείριση των προβληματικών δανείων και η εμπλοκή του ΤΧΣ στα προβληματικά δάνεια εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα; 
Ερώτηση θέτουμε…
 
12.04.2017