Γιατί στην εθελουσία της τράπεζας Πειραιώς θα συμμετάσχουν περισσότερες γυναίκες;

Γιατί στην εθελουσία της τράπεζας Πειραιώς θα συμμετάσχουν περισσότερες γυναίκες;
Η γενική πάντως εκτίμηση είναι ότι η Πειραιώς θα πλησιάσει τον στόχο και τηρουμένων των αναλογιών η εθελουσία θα είναι επιτυχής.
Στις 11 Απριλίου ολοκληρώνεται – ίσως να υπάρξει και κάποια άτυπη παράταση – της εθελουσίας της τράπεζας Πειραιώς. 
Σημειώνεται ότι η τράπεζα Πειραιώς έχει πάρει πρόβλεψη 111 εκατ ευρώ για την εθελουσία 1500-1600 ατόμων. 
Η εθελουσία της Πειραιώς χρήζει μεγάλου ενδιαφέροντος για δύο λόγους 
1)Γιατί είναι η πρώτη τράπεζα που πραγματοποιεί πάλι εθελουσία με καλούς οικονομικούς όρους 
2)Γιατί οι άλλες τράπεζες αναμένουν την εξέλιξη της εθελουσίας της Πειραιώς ώστε να διαμορφώσουν την δική τους στρατηγική.
Πριν επικοινωνήσουμε με στελέχη της Πειραιώς ώστε να μας δώσουν κλίμα για το πώς εξελίσσεται η εθελουσία, είχαμε αποτιμήσει την ανησυχία των άλλων τραπεζών ότι γενικώς δεν βλέπουν μεγάλο ενδιαφέρον από τους εργαζόμενους τους για εθελουσία. 
Το βασικό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι ακόμη και αν μια τράπεζα προσφέρει δελεαστικούς όρους εθελουσίας, ποιος θέλει να φύγει εν μέσω μεγάλης αβεβαιότητας για την πορεία της χώρας και όταν είναι αντικειμενικά δύσκολο να βρει εκ νέου εργασία; 
Επίσης οι εθελουσίες σε ποιους απευθύνονται;
Στις ηλικίες από 45 έως 52 ετών κατά βάση.
Αποτελούν τις πιο παραγωγικές ηλικίες ενώ οι εργαζόμενοι αυτών των ηλικιών έχουν και την μεγαλύτερη εμπειρία.
Με βάση την ίδια πηγή οι άντρες εργαζόμενοι δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον για την εθελουσία σε σχέση με τις γυναίκες εργαζόμενους που συμμετέχουν πιο ενεργά. 
Η απάντηση σε αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια γυναίκα εργαζόμενη - έχοντας και την οικογένεια της - θα πάρει την αποζημίωση της εθελουσίας ολοκληρώνοντας τον επαγγελματικό της κύκλο ενώ ο άντρας εργαζόμενος θα κοιτάξει να συνεχίζει την επαγγελματική του δραστηριότητα κάπου αλλού μετά την εθελουσία.  
Πως εξελίσσεται η εθελουσία της τράπεζας Πειραιώς;
Συνήθως τις τελευταίες ημέρες υποβάλλονται οι περισσότερες αιτήσεις αλλά έως τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός. 
Μετά της εθελουσίας και της εργασίας…οι εργαζόμενοι προτιμούν την εργασία. 
Η γενική πάντως εκτίμηση είναι ότι η Πειραιώς θα πλησιάσει τον στόχο και τηρουμένων των αναλογιών η εθελουσία θα είναι επιτυχής.
 
07.04.2016