Γιατί τα ελληνικά ομόλογα έχουν τις ίδιες αποδόσεις με τα τουρκικά ομόλογα; - Με δραχμή στο 30%

Γιατί τα ελληνικά ομόλογα έχουν τις ίδιες αποδόσεις με τα τουρκικά ομόλογα; - Με δραχμή στο 30%
Αν η Ελλάδα είχε σήμερα δραχμή αλλά με τις ίδιες οικονομικές επιδόσεις του σήμερα οι αποδόσεις των ομολόγων θα ήταν στο 25% με 30%.
Παρακολουθώντας την πορεία των αγορών ομολόγων διαπιστώνει εύκολα κανείς ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων και των τουρκικών είναι παραπλήσιες… 
Το ελληνικό ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έχει απόδοση 9,97%, το 5ετές 9,87% και το 10ετές 8,81%. 
Το τουρκικό ομόλογο λήξης 2017 έχει απόδοση 9,92%, το 5ετές 9,82% και το 10ετές 9,79%. 
Η Ελλάδα εμφανίζει ΑΕΠ περίπου 178 δισεκ. η σχέση χρέους προς ΑΕΠ στο 180%, το χρέος σε απόλυτα μεγέθη 320 δισεκ. και η ανεργία 25%.
Η Τουρκία εμφανίζει ΑΕΠ 800 δισεκ. πληθωρισμό 6,8%, ανεργία 9,3% ενώ η σχέση χρέους προς ΑΕΠ στο 36%.
Η Τουρκία επίσης βαθμολογείται έως 7 βαθμίδες υψηλότερα από την Ελλάδα με βάση τους οίκους αξιολόγησης στο ΒΒΒ. 
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα ελληνικά ομόλογα έχουν τις ίδιες αποδόσεις με τα τουρκικά. 
Η Τουρκία είναι πιο οργανωμένη οικονομία, έχει χαμηλό χρέος, υψηλή πιστοληπτική ικανότητα αλλά επιρρεπές στις διακυμάνσεις νόμισμα την λίρα.
Η Ελλάδα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση να εμφανίζει την χειρότερη επίδοση στα ομόλογα της στην Ευρώπη παρ΄ ότι το εθνικό νόμισμα είναι το ευρώ αποκλειστικά λόγω του κινδύνου χρεοκοπίας. 
Η σύγκριση που επιχειρούμε μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δεν είναι τυχαία. 
Η Ελλάδα με ένα σκληρό νόμισμα το ευρώ αλλά προβληματική οικονομία οι αγορές τιμολογούν τα ομόλογα στο 9% όσο και στην Τουρκία που είναι ισχυρότερη οικονομικά, έχει πολύ χαμηλότερο χρέος αλλά ασθενές νόμισμα. 
Η ύπαρξη του ευρώ λοιπόν κρατάει το ελληνικό χρέος στην ζώνη του 9%.
Αν η Ελλάδα είχε σήμερα δραχμή αλλά με τις ίδιες οικονομικές επιδόσεις του σήμερα οι αποδόσεις των ομολόγων θα ήταν στο 25με 30%
Για να το γενικεύσουμε ακόμη περισσότερο. 
Αν η Τουρκία είχε ευρώ σήμερα οι αποδόσεις των ομολόγων της θα ήταν στο 1% με 1,5% και όχι στο 9,5%
 
29.03.2016