Γιατί το ΔΝΤ χαρακτηρίζει ζοφερό το μέλλον των ελληνικών τραπεζών; - Χρειάζονται 10 δισ νέες ΑΜΚ λόγω NPLs και DTA;

Γιατί το ΔΝΤ χαρακτηρίζει ζοφερό το μέλλον των ελληνικών τραπεζών; - Χρειάζονται 10 δισ νέες ΑΜΚ λόγω NPLs και DTA;
Το ερώτημα είναι πως σε 20 μήνες μπορούν να βρεθούν 6 δισεκ.;
Οι ελληνικές τράπεζες ίσως χρειαστούν 10 δισεκ. ή 5,5% του ΑΕΠ νέα κεφάλαια ώστε να διατεθούν για την κάλυψη ενδεχόμενων πρόσθετων αναγκών λόγω των κινδύνων για την ποιότητα του ενεργητικού και της ζοφερής προοπτικής για τις τράπεζες εκτιμάει το ΔΝΤ. 
Κατά το ΔΝΤ παρά τις διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις (έφθασαν στα 43 δισεκ ευρώ ή κοντά στο 25% του ΑΕΠ για το δημόσιο χρέος από το 2010), οι ισολογισμοί των τραπεζών παραμένουν ευάλωτοι λόγω των υψηλών επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Επίσης το 50% του κεφαλαίου των τραπεζών αποτελείται από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι το ΔΝΤ ορθώς υποστηρίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον 10 δισεκ. ευρώ κεφάλαια. 
Το ΔΝΤ έχει δίκιο. 

Έχει δίκιο γιατί οι τράπεζες διαθέτουν 108 δισεκ. μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ενώ οι επιδόσεις στις μειώσεις των κόκκινων δανείων είναι πενιχρές. 
Συν τοις άλλοις ούτε μπορούν να πουλήσουν ακίνητα καθώς οι πλειστηριασμοί προσκρούουν σε πολλά εμπόδια ενώ είναι αδύνατη η πώληση κόκκινων δανείων καθώς οι τιμές που προσφέρονται είναι εκπληκτικά χαμηλές. 
Εάν σε αυτό το πάζλ προστεθούν και οι πιέσεις στις τιμές των ακινήτων που αποτελούν βασικό collaterals για πολλά δάνεια εξάγεται το συμπέρασμα ότι θα προκύψουν ζημίες από την διαχείριση των NPLs. 
Οι ελληνικές τράπεζες όμως έχουν και ένα άλλο πρόβλημα που ονομάζεται αναβαλλόμενος φόρος DTA.
Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους.
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 34,5 δισεκ. κεφάλαια ενώ τα tangible book τα καθαρά κεφάλαια της μητρικής αφαιρώντας προνομιούχες, μετατρέψιμα ομόλογα Cocos κ.α. ανέρχονται σε 28,5 δισεκ. 

Όμως από αυτά τα κεφάλαια 19,5 δισεκ. ευρώ 
Εθνική 5,081 δισεκ. αναβαλλόμενος φόρος 
Alpha 4,43 δισεκ. αναβαλλόμενος φόρος 
Πειραιώς 5,085 δισεκ. αναβαλλόμενος φόρος 
Eurobank 4,87 δισεκ. αναβαλλόμενος φόρος 
Συνολικά 19,5 δισεκ. ή το 56% των συνολικών κεφαλαίων είναι λογιστικά κεφάλαια και προέρχονται από αναβαλλόμενη φορολογία. 
Οι τράπεζες πρέπει να διαθέτουν ισχυρά κεφάλαια πραγματικά και όχι λογιστικά, εικονικά κεφάλαια.
Οπότε και από τον αναβαλλόμενο φόρο θα μπορούσε να υπάρξει μια πίεση για να ενισχυθούν τα κεφάλαια. 

Όπως τονίσαμε και στην αρχή η πρώτη εκτίμηση είναι ότι όντως σωστά προσεγγίζει το θέμα το ΔΝΤ οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να χρειαστούν νέα κεφάλαια. 
Όμως με μια πιο προσεκτική ανάλυση μπορεί να ειπωθεί ότι οι  ελληνικές τράπεζες θα αποφύγουν την νέα ανακεφαλαιοποίηση στα stress tests του 2018 εάν καταφέρουν να δημιουργήσουν capital buffer δηλαδή κεφαλαιακό απόθεμα 6 δισεκ. ευρώ.
Στο ερώτημα πως προσδιορίζεται αυτό το κεφαλαιακό απόθεμα η απάντηση είναι η εξής «προφανώς και δεν γνωρίζουμε δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους
1)Πως και πότε θα κλείσει η ελληνική αξιολόγηση που επηρεάζει καταλυτικά τις τράπεζες
2)Προφανώς και δεν γνωρίζουμε τις παραδοχές του adverse scenario των stress tests του Οκτωβρίου του 2018.
Όμως αυτά τα 6 δισεκ. αποτελούν την δικλείδα ασφαλείας για τους εξής λόγους 
Α)Όλοι γνωρίζουν ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν πολύ υψηλότερους από το φυσιολογικό δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Ήδη οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.
Β)Εάν οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ένα απόθεμα 6 δισεκ. που αντιστοιχεί σε 2,8% επιπλέον core tier 1 σε όρους κλάδου θα διαθέτουν ένα πολύ δυνατό κεφαλαιακό μαξιλάρι ασφαλείας»

Το ερώτημα είναι πως σε 20 μήνες μπορούν να βρεθούν 6 δισεκ.; 

-Εάν ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης η πτώση αποδόσεων και η άνοδος των τιμών που θα επακολουθήσει θα δημιουργήσει ισχυρό κεφαλαιακό κέρδος από τα EFSF ομόλογα που κατέχουν και μετατρέπονται σε τίτλους μακροπρόθεσμης διάρκειας. 
Όμως έχουμε τονίσει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να μην ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 
-Από την πώληση περιουσιακών στοιχείων ήδη η Εθνική από την UBB έχει εγγράψει ισχυρό κέρδος και επίκειται και η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. 
Συνολικά θα μπορούσε να αποκομίσει ένα κεφάλαιο 1,2 δισεκ. ευρώ η Εθνική. 

-Καταλυτικό ρόλο θα διαδραματίσει η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των τραπεζών ως προς τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα. 
- Οι τράπεζες διαθέτουν επίσης ένα ανεπίσημο μηχανισμό ασφαλείας που ονομάζεται προνομιούχες μετοχές η Eurobank 950 εκατ και ομολογιακά μετατρέψιμα σε μετοχές Cocos 2 δισεκ. η Πειραιώς.
Αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα σε ένα πολύ κακό σενάριο για το ελληνικό banking στο σενάριο ενεργοποίησης του bail in. 

Οι τράπεζες για να είναι πιο ασφαλείς στην Ελλάδα χρειάζονται πρόσθετο κεφαλαιακό μαξιλάρι 6 δισεκ. ευρώ. 
Αυτό σημαίνει ότι τα tangible book κεφάλαια πρέπει να φθάσουν στα 34 δισεκ. ευρώ. 

Εάν σε ένα σενάριο το 2018 οι τράπεζες υποχρεωνόντουσαν σε νέα ανακεφαλαιοποίηση οι τιμές θα ήταν σχεδόν 50% με 65% discount.
Δεν θα επαναλαμβανόταν η καταστροφή του 2015.
Τα κεφάλαια που θα χρειάζονταν οι τράπεζες είναι λιγότερα, οπότε π.χ. η Alpha σε τρέχουσες τιμές θα υλοποιούσε ΑΜΚ στην τιμή των 0,60 ευρώ και η Πειραιώς 0,08 ευρώ προ reverse split.
 
09.02.2017