Η ανακοίνωση της Alpha Bank για τo stress test

Η ανακοίνωση της Alpha Bank για τo stress test

Στα 263 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται οι κεφαλαιακές ανάγκες της Alpha Bank υπό το βασικό σενάριο και στα 2,7 δισ. ευρώ υπό το δυσμενές, με βάση τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης της ΕΚΤ. 

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Alpha Bank, η Συνολική Αξιολόγηση περιελάμβανε τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review - "AQR”) και την Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων (Stress Test) υπό το βασικό σενάριο και υπό το δυσμενές σενάριο με χρονικό ορίζοντα έως το τέλος του 2017. Οι κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από την Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων προσδιορίσθηκαν ως η διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) για χρονικό διάστημα 2,5 ετών ως εξής:

* Αποτέλεσμα υπό το βασικό σενάριο έναντι ελαχίστου ορίου CET1 9,5%
* Αποτέλεσμα υπό το δυσμενές σενάριο έναντι ελαχίστου ορίου CET1 8,0%.

Παράλληλα, σημειώνει ότι: 

Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) την 30.6.2015, προσαρμοσμένος κατά 305 μονάδες βάσεως ή Ευρώ 1.746 εκατ. βάσει του αποτελέσματος του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού, διαμορφώνεται σε 9,64% και υπερβαίνει το ελάχιστο όριο υπό το βασικό σενάριο.

Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) υπό το βασικό σενάριο διαμορφώνεται σε 8,98%, προσαρμοσμένος κατά 66 μονάδες βάσεως συνολικά και οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε μόλις Ευρώ 263 εκατ.

Υπό το δυσμενές σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε Ευρώ 2.743 εκατ. και οφείλονται εν μέρει στο υψηλότερο ελάχιστο όριο του 8,0% εν συγκρίσει με το 5,5% της Συνολικής Αξιολογήσεως 2014 της ΕΚΤ, καθώς και στις αυστηρότερες προσαρμογές στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού και της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων.

Η χαμηλότερη τιμή του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού σημειώνεται την 31.12.2015 υπό το βασικό σενάριο και την 31.12.2017 υπό το δυσμενές σενάριο αντιστοίχως.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank για τo stress test

 

Τέλος, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Alpha Bank κατέγραψε σημαντική επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση 2015 που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρά τα υψηλά ελάχιστα όρια στους Δείκτες Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών Ευρώ 940 εκατ. στο Δημόσιο το 2014, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω την ποιότητα των κεφαλαίων.

"Το αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού ανήλθε σε Ευρώ 1.746 εκατ. και οφείλεται πρωτίστως σε Προβλέψεις από τη Συλλογική Αξιολόγηση Δανείων και δευτερευόντως στον Έλεγχο των Φακέλων Πιστοδοτήσεων, τα οποία αναλογούν σε 52% και 30% αντιστοίχως επί του συνολικού αποτελέσματος" καταλήγει η ανακοίνωση.