Η Attica bank είναι τράπεζα ή τεχνική εταιρία; - Πως εξηγείται η πληθώρα μηχανικών στο ΔΣ, εκτός banking τα 11 από 14 μέλη

Η Attica bank είναι τράπεζα ή τεχνική εταιρία; - Πως εξηγείται η πληθώρα μηχανικών στο ΔΣ, εκτός banking τα 11 από 14 μέλη
Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να εξυγιανθεί και εκσυγχρονιστεί και ταυτόχρονα να καταστεί αντιπροσωπευτικό διοικητικά.
Ο νέος νόμος που πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την Attica bank για την δομή των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών είναι σαφής καθώς περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. 
Ωστόσο ενώ στην πλειοψηφία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών συναντώνται τραπεζικά στελέχη και κάποιοι επιχειρηματίες η περίπτωση της Attica bank αποτελεί πρωτοτυπία. 
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι από τα 14 μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα 11 μέλη δεν έχουν καμία σχέση με το τραπεζικό σύστημα είναι μηχανικοί, αρχιτέκτονες και άλλα επαγγέλματα αλλά σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με το τραπεζικό αντικείμενο. 
Αν εφαρμοστεί ο νόμος θα πρέπει να αντικατασταθούν και τα 11 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Attica bank.
Ποια είναι τα δεδομένα; 

1)Ιωάννης Γαμβρίλης πρόεδρος της Attica bank με 221 χιλ ευρώ αποδοχές πολιτικός μηχανικός και συνδιαχειριστής της εταιρίας Ιωάννης Γαμβρίλης ΟΕ Δομή Κατασκευαστική ΟΕ.
Ο Γ. Γαμβρίλης είναι μηχανικός έχει μικρή κατασκευαστική εταιρία και σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το banking ωστόσο μέχρι πρότινος ήταν εκτελεστικός πρόεδρος και το τελευταίο διάστημα έγινε μη εκτελεστικός πρόεδρος. 

2)O Πλιάκης Στυλιανός είναι πρόεδρος του ΕΤΑΑ συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και δεν έχει τραπεζική εμπειρία. 
3)Ο Αθ. Πρέσβελος είναι Μηχανικός και εκ της ιδιότητας του δεν έχει καμία σχέση με το τραπεζικό αντικείμενο. 
4)Ο Βογονάτσης διαθέτει ατομική επιχείρηση, συμμετείχε στο ΔΣ της ΔΕΠΑ και επίσης δεν σχετίζεται με το banking. 
5)Ο Περτζινίδης είναι στέλεχος τεχνικής εταιρίας. 
6)Ο Γραμματίδης είναι δικηγόρος και στο ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο 
7)Ο Μπακατσέλος είναι στέλεχος Μεταλλουργικής εταιρίας της Πυραμίς. 
8)Ο Μ. Πουλάκης είναι αρχιτέκτονας. 
9)Ο Λιωνής Νικόλας ήταν εκκαθαριστής στην Tradewele χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία για την επαγγελματική του πορεία. 
10)Ο Σταθόπουλος μπορεί να ήταν στο παρελθόν διευθυντικό στέλεχος αλλά στο ΔΣ συμμετέχει με την ιδιότητα του συλλόγου εργαζομένων. 
Υπάρχουν και άλλα στελέχη με μη τραπεζικό αντικείμενο στο ΔΣ. 

Και εδώ γεννάται η εξής απορία, πως αυτό το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να λάβει αποφάσεις στρατηγικής για το μέλλον της Attica bank όταν οι περισσότεροι είναι μηχανικοί;
Θα ισχύει και στην Attica bank ο νόμος που διέπει τα διοικητικά συμβούλια; 
Γιατί σε άλλες τράπεζες σημειώνονται αλλαγές και τραπεζικά στελέχη αντικαθιστούν άλλα μέλη των διοικητικών συμβουλίων; 
Θα ασχοληθεί η κυβέρνηση των παράλληλων τραπεζικών συστημάτων με το θέμα της διοίκησης της Attica bank; 
Μιας διοίκησης που ακόμη αγωνίζεται να ανακεφαλαιοποιηθεί, διαχρονικά είναι ζημιογόνος, δαπανά τα κεφάλαια και το κυριότερο έχει απειροελάχιστο εκτόπισμα στην τραπεζική αγορά;

Η Attica bank μπορεί να δηλώνει ότι είναι η 5η τράπεζα στο ελληνικό banking αλλά λησμονούν κάποιοι ότι είναι 5η ελλείψει άλλου πέμπτου καθώς έχουν απομείνει μόνο οι συνεταιριστικές τράπεζες. 
Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να εξυγιανθεί και εκσυγχρονιστεί και ταυτόχρονα να καταστεί αντιπροσωπευτικό διοικητικά.
Η κυβέρνηση που ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με την ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank, η ΤτΕ που εποπτεύει την Attica bank και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που την ελέγχει ως εισηγμένη εταιρία καθώς και ο SSM θα αγγίξουν αυτό το μείζον θέμα του αντιπροσωπευτικού διοικητικού συμβουλίου;
 
17.03.2016