Η αξιολόγηση θα κλείσει…. αλλά υπάρχουν 3-4 εμπόδια για την ποσοτική χαλάρωση και τα ελληνικά ομόλογα

Η αξιολόγηση θα κλείσει…. αλλά υπάρχουν 3-4 εμπόδια για την ποσοτική χαλάρωση και τα ελληνικά ομόλογα
Ακόμη και εάν κλείσει η αξιολόγηση το τοπίο περί την ποσοτική χαλάρωση δεν είναι βέβαιο ότι θα ξεκαθαρίσει άμεσα....
Η αξιολόγηση θα κλείσει κατά το πιθανότερο σενάριο 7 Απριλίου ωστόσο υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το μείζον ζήτημα της Ελλάδος την ποσοτική χαλάρωση και των ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα της ΕΚΤ.
Το πρόβλημα εδράζεται κυρίως στο ζήτημα των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος καθώς μόνο μια αναφορά και εφαρμογή από το 2018 φαίνεται ότι δεν είναι επαρκής. 
Και ενώ η ΕΚΤ δεν χρειάζεται να συνεδριάσει μόνο για θέματα νομισματικής πολιτικής για να εγκρίνει ποσοτική χαλάρωση αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος. 
Να τονιστεί ότι η ΕΚΤ συνεδριάζει για θέματα νομισματικής και μη νομισματικής πολιτικής στις εξής ημερομηνίες 

23 Μαρτίου 2017 
5 Απριλίου 
27 Απριλίου 
3 Μαίου 
17 Μαίου 
8 Ιουνίου 
22 Ιουνίου 
5 Ιουλίου 
20 Ιουλίου 
2 Αυγούστου 
7 Σεπτεμβρίου 
21 Σεπτεμβρίου 
4 Οκτωβρίου 
26 Οκτωβρίου 
8 Νοεμβρίου 
22 Νοεμβρίου 
7 Δεκεμβρίου 
14 Δεκεμβρίου 

Η ΕΚΤ θέλει να δώσει ποσοτική χαλάρωση στην Ελλάδα αλλά είναι ξεκάθαροι οι όροι…. 

Η ΕΚΤ θα ήθελε να ενσωματώσει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τα ελληνικά ομόλογα… αλλά για πολύ συγκεκριμένο λόγο ο στόχος αυτός είναι ανέφικτος εάν δεν πληρούται 100%. 
Η ΕΚΤ θα ήθελε να ενσωματώσει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για τους εξής λόγους 

1)Για λόγους νομισματικής ισορροπίας. 
Η Ελλάδα ναι μεν δεν διαθέτει πιστοληπτική διαβάθμιση από ΒΒΒ- και υψηλότερα αλλά παραμένει σε πρόγραμμα στήριξης. 
Η ΕΚΤ υπό αυτό το πρίσμα θα μπορούσε να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 
Η Κύπρος που επίσης δεν διαθέτει βαθμολογία investment grade και δεν βρίσκεται σε πρόγραμμα στήριξης βρίσκεται εκτός ποσοτικής χαλάρωσης… 
Η Κύπρος καταφέρνει ωστόσο να δανείζεται μόνη της από τις αγορές με πολύ καλά επιτόκια. 

2)Για λόγους που σχετίζονται με την προσπάθεια στήριξης της απεξάρτησης της Ελλάδος από τα προγράμματα στήριξης. 
Η ΕΚΤ θα ήθελε να δει την Ελλάδα να αντλεί κεφάλαια από τις αγορές. 

3)Η ΕΚΤ θα ήθελε να στηρίξει την προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών να μειώσουν δραστικά την εξάρτηση τους από το ευρωσύστημα και επίσης θα ήθελε να δει τις ελληνικές τράπεζες να αντλούν ρευστότητα με ικανοποιητικούς όρους από τις αγορές. 

Όμως και ενώ οι προθέσεις της ΕΚΤ είναι προφανείς θα ήθελε να βοηθήσει την Ελλάδα μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης….η ΕΚΤ λειτουργεί με κανόνες όχι πολιτικούς οπότε δεν μπορεί να παραβιάσει αυτούς τους κανόνες για οποιαδήποτε λόγο. 
Η ΕΚΤ έχει ζητήσει από την Ελλάδα 
Α)Να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση 
Β)Να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις ως ένδειξη σταθερότητας 
Γ)Να εφαρμοστούν και αποτιμηθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος 
Δ)Να χαρακτηριστεί το ελληνικό χρέος βιώσιμο. 

Χωρίς αυτές τις παραμέτρους είναι αδύνατη η ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 
Η πιθανότητα τα ελληνικά ομόλογα να ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στις 9 Μαρτίου είναι μηδενικές. 
Στις 27 Απριλίου είναι μηδενικές. 
Στις 8 Ιουνίου του 2017 υπάρχουν πιθανότητες. 
Ωστόσο ορισμένοι θεωρούν ότι το ζήτημα του χρέους και της ποσοτικής χαλάρωσης μετατίθεται για μετά τις Γερμανικές εκλογές μετά τον Σεπτέμβριο του 2017…
Σε αυτό το αρνητικό σενάριο θα έχει απομείνει το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του 2017 οπότε και η Ελλάδα θα έχει την έσχατη ευκαιρία να μπει στην ποσοτική χαλάρωση για πολύ μικρό διάστημα.
 
28.02.2017