Η χαμηλή κερδοφορία και η χαμηλή απόδοση των επενδύσεων στις ελληνικές τράπεζες είναι βιώσιμη;

Η χαμηλή κερδοφορία και η χαμηλή απόδοση των επενδύσεων στις ελληνικές τράπεζες είναι βιώσιμη;
Οι τράπεζες έως το 2020 δεν θα διανείμουν μέρισμα τουλάχιστον οι περισσότερες
Η χαμηλή κερδοφορία και η χαμηλή απόδοση των επενδύσεων στις ελληνικές τράπεζες είναι βιώσιμη; 
Το ερώτημα αυτό τίθεται προφανώς και για τις ευρωπαϊκές τράπεζες οι οποίες τα τελευταία τρίμηνα έχουν δείξει σημάδια σοβαρής κόπωσης ως προς τα αποτελέσματα τους και βεβαίως οι μετοχές έχουν εγκλωβιστεί λόγω stress tests και βεβαίως του κινδύνου του Brexit εσχάτως. 
Ας υποθέσουμε ότι στις 23 Ιουνίου το Brexit θα απορριφθεί από τους Βρετανούς άρα θα δοθεί μια βραχυχρόνια άνοδος στις χρηματιστηριακές αγορές.
Ας υποθέσουμε ότι τον Ιούλιο στα stress tests που θα διεξάγει η ΕΚΤ στις 51-53 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες δεν θα ανακύψουν προβλήματα κεφαλαιακής υφής ή αν ανακύψουν θα είναι άμεσα διαχειρίσιμα. 
Ας υποθέσουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλη σοβαρή οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η κατάσταση έστω και με πολύ αργούς ρυθμούς θα βελτιώνεται. 
Ας υποθέσουμε ότι δεν θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα έως το τέλος του 2017 δηλαδή σε διάστημα 1,5 έτους. 
Με αυτές τις παραδοχές λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα ότι διαμορφώνονται συνθήκες πιο ευνοϊκές τόσο για την κερδοφορία όσο και για τις αποδόσεις των επενδύσεων.
Και όμως ένα βασικό πρόβλημα που δεν έχει αναλυθεί διεξοδικά είναι ότι τα περιθώρια ανόδου των τραπεζικών μετοχών δεν είναι μεγάλα όπως και οι προοπτικές κερδοφορίας. 
Τι ακριβώς συμβαίνει;

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει παγιδευτεί σε ένα δαιδαλώδη μηχανισμό προβλημάτων. 
1)Πρόβλημα 1 δομή κεφαλαίων υψηλή συμμετοχή αναβαλλόμενου φόρου και αναβαλλόμενων απαιτήσεων 
2)Πρόβλημα 2 δομή στοιχείων ενεργητικού ειδικά με τα NPLs και NPEs που φθάνουν στα 116 δισεκ. 
3)Πρόβλημα 3 τιμές εκκίνησης των τραπεζών, χαμηλές τιμές ΑΜΚ και χαμηλές αποδόσεις συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν θα αλλάξει ριζικά στο ελληνικό banking. 
Έχει αναλυθεί πολύ διεξοδικά ότι 
Σε 29 δισεκ. κεφάλαια τα 19,5 δισεκ. είναι αναβαλλόμενος φόρος και τα 16,4 δισεκ. αναβαλλόμενες πιστώσεις. 
Να σημειωθεί ότι η Eurobank δεν έχει αποπληρώσει προνομιούχες μετοχές και η Πειραιώς δεν έχει αποπληρώσει τα cocos μετατρέψιμα ομόλογα. 
Να σημειωθεί ότι η Εθνική πούλησε την Εθνική και τα κεφάλαια που άντλησε αποπληρώνει τα cocos 2,1 δισεκ. ευρώ περίπου.
Βελτιώνει την ρευστότητα αλλά αποδυναμώνει το προφίλ κερδοφορίας, η Finansbank ήταν διαχρονικά κερδοφόρος. 
Στα NPLs και NPEs αφενός δεν έχει συμπεριληφθεί ο κίνδυνος να σκάσουν 3-4 μεγάλα δάνεια δημιουργώντας νέα προβλήματα στις τράπεζες ενώ έχει υπoεκτιμηθεί τόσο η ανάκτηση εσόδων από την διαχείριση των NPLs όσο και οι κίνδυνοι από την διαχείριση. 

Επίσης οι χαμηλές τιμές εκκίνησης – λόγω χαμηλών τιμών αυξήσεων κεφαλαίου – δεν προοιωνίζει ότι θα υπάρξει άλμα αποδόσεων. 
Το ελληνικό και το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα λειτουργεί ως συγκοινωνούν δοχείο. 
Όσο οι αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι στάσιμες ή κινούνται κατά μέσο όρο στο 0,62 P/BV δεν είναι δυνατό οι ελληνικές τράπεζες να μην εμφανίζουν ένα discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Το βασικό πρόβλημα όμως το οποίο έχει υποτιμηθεί στις ελληνικές τράπεζες δεν είναι ότι δεν θα δώσουν μέρισμα στους μετόχους τους για τα επόμενα πολλά χρόνια τουλάχιστον έως το 2018 με 2020 δηλαδή δεν θα δώσουν μέρισμα για 11 συναπτά χρόνια από το 2009 αλλά το ακόμη σημαντικότερο κάθε 1 ευρώ κέρδους θα απομειώνει τον αναβαλλόμενο φόρο δεν θα θεωρείται παραγωγικό κεφάλαιο. 
Η φάση αυτή της εξυγίανσης για τις ελληνικές τράπεζες θα έχει αυξομειώσεις και διακυμάνσεις. 
Ακόμη και αν δεχθούμε ότι οι αποτιμήσεις θα διπλασιαστούν σε βάθος χρόνου η πραγματική αξία των τραπεζών θα συνεχίζει να είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με την διαχρονική τους αξία. 
Τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα οι επενδυτές – μέτοχοι θα πρέπει να προσαρμοστούν ότι μετά τα ράλι και τα πανηγύρια που θα υπάρξουν χωρίς το Brexit…το πάρτι πάλι θα τελειώσει νωρίς. 
Η χαμηλή κερδοφορία και η χαμηλή απόδοση των επενδύσεων στις ελληνικές τράπεζες είναι βιώσιμη; 
H απάντηση είναι όχι αλλά οι τράπεζες δεν μπορούν για τα επόμενα 2-3 χρόνια να κάνουν τίποτε διαφορετικό.
 
21.06.2016