Η ΕΚΤ για 3 λόγους θα ήθελε να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο QE αλλά για 4 λόγους είναι ανέφικτη η ποσοτική χαλάρωση

Η ΕΚΤ για 3 λόγους θα ήθελε να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο QE αλλά για 4 λόγους είναι ανέφικτη η ποσοτική χαλάρωση
Πολλοί υποστηρίζουν ότι ποσοτική χαλάρωση μετά τις Γερμανικές εκλογές δεν θα είχε νόημα για την Ελλάδα, θα έχει ναυαγήσει οριστικά το σενάριο αυτό.
Η ΕΚΤ θα ήθελε να ενσωματώσει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τα ελληνικά ομόλογα… αλλά για πολύ συγκεκριμένους λόγους ο στόχος αυτός είναι ανέφικτος.
Η ΕΚΤ θα ήθελε να ενσωματώσει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για τους εξής λόγους 

1)Για λόγους νομισματικής ισορροπίας. 
Η Ελλάδα ναι μεν δεν διαθέτει πιστοληπτική διαβάθμιση από ΒΒΒ- και υψηλότερα αλλά παραμένει σε πρόγραμμα στήριξης. 
Η ΕΚΤ υπό αυτό το πρίσμα θα μπορούσε να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 
Η Κύπρος που επίσης δεν διαθέτει βαθμολογία investment grade και δεν βρίσκεται σε πρόγραμμα στήριξης βρίσκεται εκτός ποσοτικής χαλάρωσης… 
Η Κύπρος καταφέρνει ωστόσο να δανείζεται μόνη της από τις αγορές με πολύ καλά επιτόκια. 

2)Για λόγους που σχετίζονται με την προσπάθεια στήριξης της απεξάρτησης της Ελλάδος από τα προγράμματα στήριξης. 
Η ΕΚΤ θα ήθελε να δει την Ελλάδα να αντλεί κεφάλαια από τις αγορές. 

3)Η ΕΚΤ θα ήθελε να στηρίξει την προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών να μειώσουν δραστικά την εξάρτηση τους από το ευρωσύστημα και επίσης θα ήθελε να δει τις ελληνικές τράπεζες να αντλούν ρευστότητα με ικανοποιητικούς όρους από τις αγορές. 

Γιατί είναι ανέφικτη η ενσωμάτωση των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ; 

Όμως και ενώ οι προθέσεις της ΕΚΤ είναι προφανείς θα ήθελε να βοηθήσει την Ελλάδα μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης….η ΕΚΤ λειτουργεί με κανόνες όχι πολιτικούς οπότε δεν μπορεί να παραβιάσει αυτούς τους κανόνες για οποιαδήποτε λόγο. 
Η ΕΚΤ έχει ζητήσει από την Ελλάδα 
Α)Να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση 
Β)Να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις ως ένδειξη σταθερότητας 
Γ)Να εφαρμοστούν και αποτιμηθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος 
Δ)Να χαρακτηριστεί το ελληνικό χρέος βιώσιμο. 

Χωρίς αυτές τις παραμέτρους είναι αδύνατη η ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 
Η πιθανότητα τα ελληνικά ομόλογα να ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στις 9 Μαρτίου είναι μηδενικές. 
Στις 27 Απριλίου είναι μηδενικές. 
Στις 8 Ιουνίου του 2017 επίσης είναι μηδενικές. 
Το ζήτημα του χρέους και της ποσοτικής χαλάρωσης μετατίθεται για μετά τις Γερμανικές εκλογές μετά τον Σεπτέμβριο του 2017…
Θα έχει απομείνει το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του 2017 οπότε και η Ελλάδα θα έχει την έσχατη ευκαιρία να μπει στην ποσοτική χαλάρωση για πολύ μικρό διάστημα… 
Πολλοί υποστηρίζουν ότι ποσοτική χαλάρωση μετά τις Γερμανικές εκλογές δεν θα είχε νόημα για την Ελλάδα, θα έχει ναυαγήσει οριστικά το σενάριο αυτό. 
Η εκτίμηση αυτή φαίνεται όλο και πιο ρεαλιστική.
 
23.02.2017