Η Εθνική αποπλήρωσε CoCos ύψους 2,03 δισ.

Η Εθνική αποπλήρωσε CoCos ύψους 2,03 δισ.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατάφερε να αποπληρώσει και τα Cocos.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. προέβη σε αποπληρωμή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos) ύψους 2.029,2 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει τον Δεκέμβριο του 2015 υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Αυτό συνέβη σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του επικαιροποιημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της τράπεζας όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν προηγούμενης σχετικής έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

 

Σημειώνεται ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου μετά την αποπληρωμή των CoCos παραμένει σε υψηλά επίπεδα (σε σχέση με τα οριζόμενα εποπτικά όρια επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας. Μετά την αποπληρωμή των CoCos η Εθνική παραμένει σε ισχυρή κεφαλαιακή θέση με δείκτη ιδίων κεφαλαίων στο 16,9%.

Με την εξόφληση των Cocos η Εθνική Τράπεζα αποπληρώνει τις κρατικές ενισχύσεις για κεφαλαιακή ενίσχυση, ενώ ήδη από τον Ιούλιο είχε αποπληρώσει και αυτές για ρευστότητα.

Η Εθνική έχει την υψηλότερη ρευστότητα (όπως ορίζεται από τον δείκτη δάνεια προς καταθέσεις) και τη μικρότερη εξάρτηση από τον ELA και το ευρωσύστημα.

Η ευρωστία της τράπεζας αποτυπώνεται και στον χαμηλότερο έναντι του ανταγωνισμού δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και την υψηλότερη κάλυψή τους από προβλέψεις.

Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα έχει προχωρήσει και σε εθελουσία έξοδο εργαζομένων, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στο πλάνο αναδιάρθρωσής της, ενώ προχωρεί άμεσα και τις ενέργειες πώλησης μη τραπεζικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων του εξωτερικού.

 

16.12.2016