Η Εθνική δανείστηκε φθηνότερα από το δημόσιο στο 2,90% με εκκίνηση 3,25% - Από πού προήλθαν τα 2 δισ προσφορές

Η Εθνική δανείστηκε φθηνότερα από το δημόσιο στο 2,90% με εκκίνηση 3,25% - Από πού προήλθαν τα 2 δισ προσφορές
Η Εθνική έχοντας πολύ ισχυρή ρευστότητα θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα αποπληρώσει το ELA μάλλον μέσα στον Νοέμβριο.
Η Εθνική τράπεζα μέσω του καλυμμένου ομολόγου 3ετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,90% κατάφερε να δανειστεί φθηνότερα από το ελληνικό δημόσιο ωστόσο η εξέλιξη θεωρείται εύλογη γιατί τα καλυμμένα ομόλογα έχουν υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση από το ελληνικό κράτος. 
Η Εθνική συγκέντρωσε 750 εκατ με προσφορές 2 δισεκ. και με επιτόκιο 2,90% ενώ το επιτόκιο εκκίνησης ήταν 3,25%. 
Οι προσφορές 2 δισεκ. προήλθαν σε μια αναλογία 40% Ελλάδα και 60% εξωτερικό. 
Η Εθνική έχοντας πολύ ισχυρή ρευστότητα θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα αποπληρώσει το ELA μάλλον μέσα στον Νοέμβριο.
Η Εθνική εμφανίζεται ως η τράπεζα με τα λιγότερα προβλήματα έναντι ανταγωνισμού καθώς διαθέτει το ισχυρότερο coverage ratio με όρους NPLs και NPEs προβληματικά δάνεια και προβληματικά ανοίγματα.
Π.χ. το coverage ratio NPLs ο δείκτης κάλυψης προβληματικών δανείων με προβλέψεις βρίσκεται στο 74% και στα NPEs στο 55%.
Είναι ο υψηλότερος δείκτης μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
Στην δεύτερη θέση στο coverage ratio NPLs βρίσκεται η Alpha αλλά στο coverage ratio NPEs βρίσκεται η Eurobank.
Το capital buffer της Εθνικής είναι το λιγότερο ισχυρό μεταξύ των 4 συστημικών τραπεζών, το ισχυρότερο εμφανίζουν Alpha bank και Eurobank.
Στο σκέλος της ρευστότητας η Εθνική όντως είναι η πιο ισχυρή τράπεζα.
 
11.10.2017