Η Εθνική θα ζητήσει συγκρίσιμες προσφορές για την Εθνική Ασφαλιστική – Το τίμημα μεταξύ 580 με 630 εκατ

Η Εθνική θα ζητήσει συγκρίσιμες προσφορές για την Εθνική Ασφαλιστική – Το τίμημα μεταξύ 580 με 630 εκατ
O Λεωνίδας Φραγκιαδάκης ο CEO της Εθνικής με την πώληση της Ασφαλιστικής θα έχει πλήρως ολοκληρώσει 1 χρόνο νωρίτερα όλο το πλάνο αναδιάρθρωσης του ομίλου με μεγάλη επιτυχία… και μετά στόχος είναι τα κέρδη…..
Μια δόση υπερβολής φαίνεται ότι έχει «κυριεύσει» την υπόθεση πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. 
Παρουσιάζεται σαν μια μάχη αμερικανοκινεζική ή σαν ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. 
Όμως η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής δεν είναι τίποτε λιγότερο ή τίποτε περισσότερο από ότι μια ακόμη πώληση θυγατρικής, π.χ. όπως την UBB την United Bulgarian Bank. 
Το νέο στοιχείο που χρήζει προσοχής είναι ότι η Εθνική έχει στόχο να έχει πουλήσει την Εθνική Ασφαλιστική έως τα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου και το σημαντικότερο θα ζητήσει συγκρίσιμες προσφορές από τους 2 ή 3 μνηστήρες της ασφαλιστικής. 
Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι προσφορές δεν είναι συγκρίσιμες και υπάρχει μεγάλο χάσμα ελλείψει συγκρισιμότητας μεταξύ των προσφορών. 
Η Εθνική τράπεζα δεν προκρίνει κανένα υποψήφιο ούτε έχει προαποφασίσει τον τελικό αγοραστή. 
Θέλει να ολοκληρώσει με μεγάλη διαφάνεια την πώληση η οποία όμως δεν αλλάζει ουσιωδώς τα οικονομικά μεγέθη της Εθνικής τράπεζας. 
Ως προς το τίμημα εκτιμάται σε 580 εκατ με 630 εκατ ευρώ έναντι 747 εκατ κεφαλαίων που διαθέτει συνολικά η ασφαλιστική. 
Το πιο σημαντικό ερώτημα είναι από όλα αυτά τι θα κερδίσει η Εθνική τράπεζα;
Περίπου 0,7% με 0,8% στον δείκτη core tier 1 που αυτό μεταφράζεται σε 350-360 εκατ ευρώ ενίσχυση κεφαλαίου. 
Για να ειπωθεί κατά τρόπο απλό και κατανοητό.
Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει τα κεφάλαια 350 με 360 εκατ ευρώ όταν η UBB τα είχε αυξήσει 610 εκατ και η Finansbank πάνω από 2 δισεκ. ευρώ. 
Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι απλά η πώληση ενός επιπλέον περιουσιακού στοιχείου οπότε οποιαδήποτε υπερβολή ή συνομοσιολογία δεν βοηθάει. 
O Λεωνίδας Φραγκιαδάκης ο CEO της Εθνικής με την πώληση της Ασφαλιστικής θα έχει πλήρως ολοκληρώσει 1 χρόνο νωρίτερα όλο το πλάνο αναδιάρθρωσης του ομίλου με μεγάλη επιτυχία… και μετά στόχος είναι τα κέρδη.
 
16.05.2017