Η Εθνική Τράπεζα προχωρά στην πώληση του 100% της Finansbank

Η Εθνική Τράπεζα προχωρά στην πώληση του 100% της Finansbank

Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Finansbank γνωστοποίησε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα, στο πλαίσιο των οριζoμένων στο κανονιστικό πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης αναφορικά με την προετοιμασία και υποβολή του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων και του σχεδίου αναδιάρθρωσης προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει τους επενδυτές για την πρόθεσή της να προχωρήσει, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Finansbank.

Σχετικά με τις συνεχιζόμενες επαφές της Τράπεζας με τις εποπτικές αρχές και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Τράπεζα έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της μία παρουσίαση στην οποία συνοψίζονται οι υποβαλλόμενες δράσεις του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων.

Η εν λόγω παρουσίαση, η οποία έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση
https://www.nbg.gr/greek/the-group/investor-relations/financial-information/presentations/Documents/Παρουσιάσεις/2015-11-03%20Investor%20Presentation%20vF.pdf ] της ιστοσελίδας της Τράπεζας, περιλαμβάνει επίσης την επικαιροποίηση των μεσοπροθέσμων στόχων της Τράπεζας.

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις

Σε τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές η διοίκηση της Εθνικής ανέφερε ότι μέσω της πώλησης της Finansbank θα μειωθεί κάθε πιθανότητα λήψης κρατικής βοήθειας.

Ήδη οι συζητήσεις για τη συναλλαγή βρίσκονται σε εξέλιξη. Η επίπτωση της Finansbank στο stress test ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση του ομίλου σημείωσε παράλληλα ότι το B/V της Finansbank διαμορφώνεται στα 3,4 δισ. ευρώ.

Επισήμανε ακόμα ότι οι προνομιούχες μετοχές, εφόσον ληφθεί κρατική βοήθεια, θα μετατραπούν σε κοινές σε τιμή που θα καθοριστεί ανάλογα με ότι ισχύει για τους λοιπούς τίτλους που θα συμμετάσχουν στο burden sharing.

Παράλληλα, η διοίκηση του ομίλου σημείωσε ότι:
- Αν λάβουμε κρατική βοήθεια για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου, τότε οι κάτοχοι των senior ομολόγων θα συμμετάσχουν στην επιβάρυνση

- Οι προνομιούχες μετοχές αν δεν αποπληρωθούν θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε κοινές με discount

- Από το LME μπορούμε να εξασφαλίσουμε κεφάλαια 1 δισ. ευρώ. Απομένουν 600  εκατ. ευρώ που θα κρίνουν αν θα λάβουμε κρατική βοήθεια. Θεωρούμε ότι πρέπει να στοχεύουμε στο σύνολο του ποσού του 1,6 δισ. ευρώ ώστε να μειώσουμε την εξάρτηση της τράπεζας από το δημόσιο και να μπορούμε να έχουμε μία παρουσία με νόημα στην οικονομία.

- Δεν θα ρισκάραμε να πάμε σε περαιτέρω κεφαλαιοποίηση το 2016, θέτοντας σε κίνδυνο τις καταθέσεις των πελατών μας. Αυτός είναι ο λόγος που θα βγούμε δυναμικά στις αγορές και θεωρούμε ότι έχουμε τα μέσα να καλύψουμε τις κεφαλαιακές μας ανάγκες. Εφόσον λάβουμε κρατική βοήθεια για την κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου, θα αποπληρώσουμε τα CoCos με την πώληση της Finansbank.

- Υπολογίζουμε 1 δισ. ευρώ από capital actions  που αφορούν κυρίως πωλήσεις θυγατρικών στη ΝΑ Ευρώπη (σε αυτές έχουμε υπολογίσει και μικρό ποσοστό εσόδου από τη Finansbank) και την πώληση της ασφαλιστικής μας εταιρείας.

- Θα υπάρξει συμφωνία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για ένα νέο πλάνο αναδιάρθρωσης μέχρι τα τέλη του 2015.

- Εάν υπάρξει bail in για τις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου, την αναλογία μετατροπής σε κοινές θα την καθορίσει η Τράπεζα της Ελλάδας.

- Θα επιχειρήσουμε να αποπληρώσουμε το 100% των CoCos.

- Όταν πουλήσουμε την Finansbank θα είμαστε υπερκεφαλαιοποιημένοι. Δεν βρίσκουμε το λόγο λοιπόν από τώρα να ζητήσουμε περισσότερα κεφάλαια από τις αγορές από τα 4,6 δισ. ευρώ που ανέδειξαν ως κεφαλαιακές ανάγκες τα stress test εκ των οποίων το 1,6 δισ. ευρώ είναι το μίνιμουμ κεφάλαια που απαιτούνται ώστε να μην χρειαστούμε κρατική βοήθεια που θα οδηγούσε σε bail in.

- Η πώληση της Finansbank δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στο 2015.

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το ADR της Εθνικής Τράπεζας υποχώρησε σήμερα κατά 0,01 δολ. ή σε ποσοστό 1,53% στα 0,83 δολ. Το χρηματιστήριο είχε προχωρήσει σε αναστολή διαπραγμάτευσης για το ADR κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών από τη διοίκηση του ομίλου.

Νωρίτερα το Capital.gr μετέδωσε τα εξής:

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καλύψει μέρος των κεφαλαιακών της αναγκών από την πώληση της τουρκικής μονάδας Finansbank, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο παρουσίαση προς τους επενδυτές.

Η τράπεζα αναφέρει ότι σχεδιάζει την πώληση του 100% της Finansbank, ενώ τα έσοδα 'θα προσδιοριστούν'. Η καθαρή ενσώματη αξία (tangible book value - TBV) του περιουσιακού στοιχείου ήταν 3,4 δισ. ευρώ, αναφέρει στην παρουσίαση