Η κυβέρνηση τροποποιεί τον νόμο για τα μέλη των ΔΣ των τραπεζών – Σε σύνολο 56 μελών τα 20 έχουν πρόβλημα - Παραμένει η Κατσέλη

Η κυβέρνηση τροποποιεί τον νόμο για τα μέλη των ΔΣ των τραπεζών – Σε σύνολο 56 μελών τα 20 έχουν πρόβλημα - Παραμένει η Κατσέλη
Τα ΔΣ μπορούν να εμπλουτιστούν αλλά δεν θα πρέπει να ακρωτηριαστούν από την διασύνδεση τους από την πραγματική οικονομία.
Σε αλλαγές στον νόμο για τα μέλη που απαρτίζουν τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών θα προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση μειώνοντας τα χρόνια υποχρεωτικής τραπεζικής προϋπηρεσίας από 10 σε 5 ενώ θα εξαιρούνται όσα στελέχη έχουν πάρει την άδεια του SSM και ESM όπως η Λούκα Κατσέλη που δεν είναι τραπεζικό στέλεχος.
H κυβέρνηση έχει αποφασίσει να στηρίξει την Λούκα Κατσέλη ώστε να μην υπάρξει καμία επιπλοκή λόγω του νέου νόμου.
 
Με βάση την νέα νομοθεσία και την διαδικασία αξιολόγησης των διοικητικών συμβουλίων από τα 56 μέλη των διοικητικών συμβουλίων τα 20 έχουν πρόβλημα γιατί απλά δεν είναι τραπεζικά στελέχη όπως επιχειρηματίες, manager κ.α. 
Οι τραπεζίτες έχουν ενημερώσει την κυβέρνηση και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την στρέβλωση που δημιουργείται και η κυβέρνηση εξετάζει να φέρει αλλαγές στον νόμο με στόχο να μετριάσει τις απόλυτες θέσεις του νέου νόμου που ορίζει π.χ. ότι για να γίνει μέλος σε διοικητικό συμβούλιο κάποιος πρέπει να έχει 10ετή τραπεζική εμπειρία. 
Συν τοις άλλοις αν αποχωρήσουν όλα τα μη τραπεζικά στελέχη είναι προφανές ότι οι τράπεζες θα αποκοπούν και από την πραγματική οικονομία.
 
Δεν είναι λάθος να συμμετέχουν και επιχειρηματίες στα διοικητικά συμβούλια αρκεί να υπάρχουν κανόνες π.χ. να μην μπορεί να χρηματοδοτηθεί ένας επιχειρηματίας που συμμετέχει σε ένα διοικητικό συμβούλιο από την ίδια την τράπεζα. 
Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ξεκινήσει και μεταξύ άλλων στην διαδικασία αξιολόγησης θα συμμετάσχει με ειδικό κλιμάκιο και η EBRD.
Με βάση τραπεζικές πηγές τα διοικητικά συμβούλια θα αξιολογηθούν. 
Με βάση τον νέο νόμο που διέπει και την λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όλα τα μέλη των ΔΣ των τραπεζών θα πρέπει να έχουν 10ετή τραπεζική θητεία, να είναι δηλαδή τραπεζικά στελέχη.

Η αξιολόγηση θα αφορά και τα νέα και τα παλαιά μέλη καθώς και τα στελέχη που έχουν εγκριθεί από την DGCom και τον SSM. 
Η εταιρία αξιολόγησης μαζί με την EBRD θα αξιολογήσουν τα τραπεζικά στελέχη αναφέροντας ότι π.χ. ο Σπ. Θεοδωρόπουλος ή ο Φουρλής δεν πληρούν τα κριτήρια γιατί δεν είναι τραπεζικά στελέχη. 
Ταυτόχρονα ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να ενταχθούν στα ΔΣ και 3 μέλη ανά τράπεζα με διεθνή τραπεζική εμπειρία εκτός Ελλάδος. 
Η άποψη μας θα είναι πολύ ξεκάθαρη

Τα ΔΣ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και παράγοντες της αγοράς όπως επιτυχημένους επιχειρηματίες ή θεσμικούς παράγοντες. 
Ο λόγος είναι απλός. 
Οι τραπεζίτες έχουν την γνώση της διαχείρισης ενώ οι επιχειρηματίες έχουν την γνώση του κλάδου που δραστηριοποιούνται. 
Π.χ. στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης πρόεδρος μιας εταιρίας που συμμετέχει στο ΔΣ να μην μπορεί να λαμβάνει δάνειο από την τράπεζα στην οποία είναι μέλος της διοίκησης.
Τέτοιοι όροι έχουν μια λογική, δεν υπάρχει λογική μια τράπεζα να αποτελείται μόνο από τραπεζικά στελέχη.

Συν τοις άλλοις ως γνωστό τα εκτελεστικά μέλη έχουν το βάρος και την ευθύνη της διοίκησης.
Ως προς την διαδικασία αξιολόγησης, η Eurobank βρίσκεται στην καλύτερη θέση γιατί σχεδόν τα περισσότερα μέλη του ΔΣ έχουν σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα ενώ διαθέτει και μέλη με διεθνή εμπειρία.
Η Eurobank λοιπόν από την αξιολόγηση δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. 
Τράπεζες όπως η Εθνική, Πειραιώς και Alpha bank που διαθέτουν στο διοικητικό τους συμβούλιο μη τραπεζικά στελέχη θα βρεθούν στο μικροσκόπιο εκ των πραγμάτων.

Συμπέρασμα 

Η αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων δεν πρέπει να οδηγήσει στην απομόνωση των τραπεζών – ως προς την εταιρική διακυβέρνηση – από την ζώσα οικονομία και τις επιχειρήσεις – 
Τα ΔΣ μπορούν να εμπλουτιστούν αλλά δεν θα πρέπει να ακρωτηριαστούν από την διασύνδεση τους από την πραγματική οικονομία. 
Θα ήταν λάθος να αντικατασταθούν τα μέλη των ΔΣ που δεν είναι τραπεζικά στελέχη, η παρουσία των επιχειρηματιών στα διοικητικά συμβούλια εκτιμούμε ότι λειτουργεί θετικά στην λήψη πιο ορθών αποφάσεων
20.01.2016