Η μεγάλη δοκιμασία πλησιάζει – Οι τράπεζες θα κρίνουν αν θα υπάρξει 4ο μνημόνιο και 4η ανακεφαλαιοποίηση στην Ελλάδα

Η μεγάλη δοκιμασία πλησιάζει – Οι τράπεζες θα κρίνουν αν θα υπάρξει 4ο μνημόνιο και 4η ανακεφαλαιοποίηση στην Ελλάδα
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα περάσει εκ των πραγμάτων από τις τράπεζες....
H μεγάλη δοκιμασία πλησιάζει. 
Η Ελλάδα χρειάστηκε 3 μνημόνια για να μπορέσει σε κάποια πρωτόλεια μορφή να σταθεροποιηθεί. 
Η Ελλάδα χρειάστηκε 3 ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών 2013, 2014 και 2015 ώστε οι τράπεζες να σταθεροποιηθούν. 
Η παρελθούσα εμπειρία αποδεικνύει ότι.... νέο μνημόνιο συμβαδίζει με νέα ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες.
Ανώτατη θεσμική πηγή στις Βρυξέλλες που συνομίλησε με το bankingnews παρουσίασε μια εκτίμηση η οποία χρήζει μεγάλης προσοχής.
Να θυμίσουμε ότι όταν η Ελλάδα σύρθηκε στο πρώτο μνημόνιο κανείς δεν πίστευε ότι θα υπάρξει τρίτο μνημόνιο. 

Η θεσμική πηγή τόνισε τα εξής «η υλοποίηση των προγραμμάτων διάσωσης στην Ελλάδα εξελίσσεται, με εμπόδια και καθυστερήσεις αλλά υπάρχει πρόοδος σε σχέση με το 2011.
Η πρόοδος αυτή όμως δεν είναι επαρκής ώστε να καταστήσει την ελληνική οικονομία αυτάρκη, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της επανεκκίνησης της οικονομίας, ούτε η Ελλάδα βρίσκεται στην φάση του recovery.
Η Ευρώπη έχει κάποιες καθαρές θέσεις, έχει κάνει μια συμφωνία με την Ελλάδα η οποία πρέπει να τηρήσει τις υποσχέσεις και την συμφωνία που έχει κάνει.
Είναι απίθανο να υπάρξει αλλαγή στα πρωτογενή πλεονάσματα. 
Η Ευρώπη θέλει από την Ελλάδα αυστηρή προσήλωση στην υλοποίηση των στόχων.
Το 3,5% σημαίνει 3,5% στο πρωτογενές πλεόνασμα. 

Και ενώ η οικονομία δεν κινδυνεύει με κατάρρευση παραμένει βαλτωμένη γιατί η ελληνική κυβέρνηση αντί να επιταχύνει, επιβραδύνει.
Η κυβέρνηση στην Ελλάδα ευθύνεται για την βραδεία ανάκαμψη της οικονομίας και την κόπωση που καταγράφεται όχι το πρόγραμμα προσαρμογής των δανειστών.
Προσπαθώντας να αποτιμήσει κανείς τις μελλοντικές εξελίξεις στο βάθος του ορίζοντα υπάρχει μια ανησυχία. 
Η ανησυχία ονομάζεται πορεία τραπεζών. 
Οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στην διαχείριση των προβληματικών δανείων είναι σχεδόν ανύπαρκτη λόγω συνθηκών στην οικονομία και νομικού πλαισίου. 
Δεν ζήτησε τυχαία η ομάδα των δανειστών το ακαταδίωκτο στις διοικήσεις των τραπεζών.
Όμως αν μέσα στους επόμενους μήνες δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος και βελτίωση – σενάριο που δεν φαίνεται πιθανό – μετά από ένα εύλογο διάστημα θα πρέπει να αναζητηθούν πλέον συλλογικές λύσεις στην διευθέτηση του μεγάλου προβλήματος των NPLs και NPEs που είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη. 
Αν η αναδιάρθρωση των δανείων αποτύχει οι τράπεζες θα πρέπει να πάνε σε συλλογική λύση και η συλλογική λύση είναι bad bank που θα χρειαστεί από 15 έως 25 δισεκ. κεφάλαια. 
Με 15 έως 25 δισεκ. κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να καθαρίσουν το 80% του χαρτοφυλακίου NPLs και NPEs. 
Ποιος όμως θα βάλει τα 15 με 225 δισεκ. 

Η οδηγία – νόμος BRRD με την κατηγορία του bail in προφανώς σταθμίζεται ως μια νέα κατάσταση που κανείς στην Ευρώπη δεν μπορεί να αψηφήσει. 
Όμως και ενώ το sate aid αποτελεί μείζονος σημασία ζήτημα, η Ευρώπη είναι κατά και ορθά των κρατικών ενισχύσεων… θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα – που τώρα δεν υπάρχει – ώστε με ένα τέταρτο μνημόνιο να διασφαλιστεί η 4η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 
Π.χ. θα μπορούσαν οι τράπεζες στην Ελλάδα – αυθαίρετα θα πω – να πουλήσουν στην bad bank 60 ή 70 δισεκ. προβληματικά δάνεια και είτε να αποκτήσουν μετοχές της bad bank ή ομόλογα ή να βρεθεί κάποιας άλλης μορφής φόρμουλα που δεν θα θεωρείται κρατική ενίσχυση. 
Ένα 4ο μνημόνιο με ένα και μοναδικό στόχο την 4η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που θα οδηγήσει σε οριστική εξυγίανση των τραπεζών στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση ανάκαμψης της οικονομίας και των τραπεζών. 
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα περάσει εκ των πραγμάτων από τις τράπεζες.
Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας όλων αυτών; 
Το Φθινόπωρο του 2017 θα είναι το πιο κρίσιμο και σημαντικό Φθινόπωρο για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες.
 
19.09.2016