Η προειδοποίηση – σοκ της Deutsche bank ότι οι τράπεζες στην ΕΕ χρειάζονται 150 δισ τι σημαίνει για την Ελλάδα; - ΑΜΚ 10 δισ

Η προειδοποίηση – σοκ της Deutsche bank ότι οι τράπεζες στην ΕΕ χρειάζονται 150 δισ τι σημαίνει για την Ελλάδα; - ΑΜΚ 10 δισ

Με όρους stress tests τα 150 δισεκ. είναι πολλά - Με όρους αυστηρής ερμηνείας των κεφαλαιακών αναγκών τα 150 δισεκ. είναι ρεαλιστικά.

Η προειδοποίηση του επικεφαλής οικονομολόγου της Deutsche bank ότι οι «ευρωπαϊκές τράπεζες χρειάζονται 150 δισεκ. νέα κεφάλαια και αυτά θα πρέπει να βρεθούν με bailout δηλαδή με κρατικά και όχι ιδιωτικά κεφάλαια», χωρίς καμία αμφιβολία σοκάρει.
Η δήλωση του βασικού στελέχους της Deutsche bank προφανώς και δεν έγινε τυχαία. 
Ο στόχος ήταν και είναι πολλαπλός.....
Ωστόσο φαίνεται ότι μάλλον είναι υπερβολική η προσέγγιση των 150 δισεκ. καθώς με βάση πολύ αξιόπιστη πηγή στα stress tests στις 29 Ιουλίου του 2016 μόνο για τις Ιταλικές τράπεζες θα προκύψουν ανάγκες κάτω από 10 δισεκ. μάλλον 8-9 δισεκ. και όχι 40 δισεκ. που εκτιμούν ορισμένοι διεθνείς αναλυτές. 
Επίσης στα stress tests της ΕΚΤ οι ιταλικές τράπεζες Unicredit και η Intesa San Paolo δεν θα χρειαστούν νέα κεφάλαια. 
Όμως οι προειδοποιήσεις του επικεφαλής οικονομολόγου της Deutsche bank David Folkerts-Landau δεν είχαν στόχο τα stress tests αλλά να παρουσιάσει το γενικότερο τραπεζικό πρόβλημα. 
Με όρους stress tests τα 150 δισεκ. είναι πολλά. 
Με όρους αυστηρής ερμηνείας των κεφαλαιακών αναγκών τα 150 δισεκ. είναι ρεαλιστικά. 

Η Deutsche bank ανησυχεί... για την Deutsche bank 

Η παρέμβαση του οικονομολόγου της Deutsche bank δηλώνοντας ότι οι τράπεζες στην Ευρώπη χρειάζονται 150 δισεκ. νέα κεφάλαια είχε ως στόχο να προϊδεάσει για τα μείζονος σημασίας κεφαλαιακά προβλήματα της Deutsche bank. 
Η Deutsche bank ανησυχεί για την Deutsche bank… 
Στις 29 Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα stress tests της ΕΚΤ όπου συμμετέχουν 51 τράπεζες της ΕΕ πλην των ελληνικών τραπεζών και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα χρειαστεί η Deutsche bank σημαντική νέα αύξηση κεφαλαίου. 
Η Deutsche bank διαθέτει 1,74 τρισεκ. ενεργητικό με το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό RWA να ανέρχεται στα 401 δισεκ. 
Τα common equity κεφάλαια της Deutsche bank ανέρχονται σε 47,7 δισεκ. ευρώ με τις καταθέσεις στα 559 δισεκ. και τα δάνεια 428 δισεκ. 
Η έκθεση σε παράγωγα φθάνει τα 750 δισεκ. και η άμεση έκθεση 581 δισεκ. 
Ωστόσο η έκθεση στα παράγωγα της Deutsche bank σε όλες τις μορφές, έφθασε κάποια στιγμή στα 52 τρισεκ. και ήταν η μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως στην αγορά παραγώγων κυρίως όμως επιτοκιακά παράγωγα χαμηλού ρίσκου. 
Από τα πολύ εντυπωσιακά στοιχεία μια τράπεζα με 428 δισεκ. δάνεια έχει μόνο 9,6 δισεκ. προβλέψεις ενώ το DTA ο αναβαλλόμενος φόρος στα 7,5 δισεκ. που αντιστοιχεί περίπου στο 12% των συνολικών κεφαλαίων. 
Εκ πρώτης όψεως ο ισολογισμός της Deutsche bank έχει κάποια καλά στοιχεία, υψηλές καταθέσεις χαμηλό DTA αλλά και ορισμένα άκρως επικίνδυνα προφανώς η μεγάλη έκθεση στις αγορές παραγώγων. 
 
Υπάρχει σοβαρό τραπεζικό πρόβλημα στην ΕΕ; 

Η Deutsche bank ωστόσο περνάει ένα πανευρωπαϊκό μήνυμα.
Οι τράπεζες στην Ευρώπη χρειάζονται γενναίες ανακεφαλαιοποιήσεις έως 150 δισεκ. αλλά όχι από ιδιώτες ή ενεργοποίηση της διαδικασίας BRRD με bail in αλλά με bail out δηλαδή με κρατική ενίσχυση. 
Το βασικό στοιχείο λοιπόν είναι αν όντως ισχύουν τα 150 δισεκ. κεφαλαιακές ανάγκες…πόσα κεφάλαια χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες;
Στην εξίσωση χρησιμοποιήσαμε 
1)Τα NPEs μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, που φθάνουν τα 117 δισεκ. ευρώ. 
2)Την εκτίμηση ότι NPEs και πάσης φύσεως αναδιαρθρωμένα δάνεια φθάνουν τα 140 δισεκ. 
3)Την εκτίμηση ότι ο βασικός πυρήνας των προβληματικών δανείων στην Ελλάδα είναι 85 δισεκ. 
4)Τις προβλέψεις που έχουν διενεργήσει οι τράπεζες περίπου 56 δισεκ. και αν η διαφορά μεταξύ 56 και 85 δισεκ. περίπου 30 δισεκ. διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις – collaterals.
Το μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό banking είναι αν οι εγγυήσεις που διαθέτουν οι τράπεζες είναι αξιόπιστες ή όχι. 
5)Τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις ότι θα χρεοκοπήσουν πολλές εταιρίες το επόμενο διάστημα προκαλώντας συστημικό σοκ και νέες ζημίες στις τράπεζες. 
6)Το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν τον χειρότερο δείκτη κεφαλαίων προς αναβαλλόμενο φόρο.
Το DTA ο αναβαλλόμενος φόρος φθάνει στα 19,4 δισεκ. και το DTC περίπου στα 16,5 δισεκ. ευρώ. 
(Alpha bank 3,4 δισεκ. – Eurobank 4,1 δισεκ. – Πειραιώς 4,1 δισεκ. και Εθνική 4,9 δισεκ.)
7)Τις αρνητικές εκτιμήσεις ότι η ανάκαμψη από το 2017 θα είναι πολύ αργή στην ελληνική οικονομία 
Με βάση αυτές τις παραμέτρους θα μπορούσε το ελληνικό banking να χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια 10 δισεκ. ευρώ. 

Κεφαλαιακή δομή ελληνικών τραπεζών

Τράπεζα 

Κεφάλαια 
Tangible BV

DTA – DTCΙούλιος 2016 

Ρεαλιστικά επίπεδα DTA 

Κεφάλαια με τα ρεαλιστικά επίπεδα DTA

Εθνική 

7 δισ χωρίςcocos

5 - 4,9 δισ

2,1 δισ 

4 δισ

Πειραιώς

7,85 δισ (9,9 δισ με cocos)

4,8 - 4,1 δισ

2,6 δισ

5,7 δισ

Eurobank 

5,098 δισ

4,85 - 4,1 δισ

1,5 δισ

2 δισ

Alpha bank 

8,4 δισ

4,4 - 3,4 δισ

2,6 δισ

6,8 δισ

Attica bank 

497 εκατ. χωρίς προν/χες

389 εκατ

150 εκατ 

250 εκατ 

Σύνολο δισ 

28,7 δισ

19,43-16,5 

8,95 δισ

18,75 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews 
Τα cocos και οι προνομιούχες μετοχές θα αποπληρωθούν και για λόγους συγκρισιμότητας δεν περιλαμβάνονται στα tangible κεφάλαια
Προνομιούχες μετοχές διαθέτουν η Eurobank και Attica bank.
Cocos διαθέτουν Εθνική και Πειραιώς και η Attica bank tier 1 προσεχώς  

To βασικό πρόβλημα των τραπεζών…. 

Και πέραν όλων αυτών μην λησμονούμε το βασικό πρόβλημα των τραπεζών ονομάζονται NPLs και NPEs.
Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους. 
Όλοι εστιάζονται στην Ιταλία λέγοντας ότι η Ιταλία κινδυνεύει από τα κόκκινα δάνεια. 
Τα κόκκινα δάνεια στην Ιταλία είναι 360 δισεκ. και το ΑΕΠ της Ιταλίας 1,9 τρισεκ. ευρώ δηλαδή τα κόκκινα δάνεια αντιστοιχούν στο 19% του ΑΕΠ.
Στην Ελλάδα τα NPLs είναι 95 δισεκ. και τα NPEs 115 δισεκ. ευρώ και το ΑΕΠ περίπου 178 δισεκ. δηλαδή τα NPLs αντιστοιχούν στην Ελλάδα στο 53% του ΑΕΠ. 
Ποιος πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερο πρόβλημα η Ελλάδα ή η Ιταλία; 
Εμείς λέμε η Ελλάδα. 
Οι τράπεζες για να καθαρίσουν με το παρελθόν και τα προβληματικά δάνεια θα πρέπει να πουλήσουν και αν πουλήσουν θα πρέπει να εγγράψουν μεγάλες κεφαλαιακές ζημίες. 

Βασικοί οικονομικοί δείκτες των ελληνικών τραπεζών

Τράπεζες 

Ενεργητικό 

Χάσμα δανείων προς καταθέσεις *

NPEs 

Ποσοστό 

NPEs

Απόλυτο μέγεθος 

Εθνική 

83,7 δισ

-19 δισ

50%

22 δισ

Πειραιώς 

87,5 δισ

-19,7 δισ

50,7%

36,9 δισ

Eurobank 

73,5 δισ

-20,2 δισ

44,2%

22,7 δισ

Alpha bank 

69,3 δισ

-31 δισ

51,3%

31,8 δισ

Attica bank 

3,66 δισ

-1,78 δισ

56,2%

2,22 δισ

Σύνολο 

317,66 δισ

-89,68 δισ

50,6%

115,5 δισ

*Συμπεριλαμβάνουμε τις συνολικές χορηγήσεις προ προβλέψεων 
Επεξεργασία: bankingnews 

Πορεία προβλέψεων 2016 και NPEs στις ελληνικές τράπεζες

Τράπεζες

Προβλέψεις
Α΄ τρίμηνο 2016

Προβλέψεις 
2015 

NPEs
Ποσοστό 

NPEs
Απόλυτο μέγεθος

Εθνική 

158 εκατ 

3,5 δισ

49,6% 

22 δισ

Πειραιώς 

289 εκατ

3,48 δισ

50,8%

37 δισ

Eurobank 

175 εκατ 

2,66 δισ

44,2%

22,7 δισ

Alpha 

255 εκατ

3,02 δισ

52,1%

32,2 δισ

Attica bank 

9,1 εκατ 

629 εκατ.

57,2%

2,28 δισ

Σύνολο 

886 εκατ 

13,28 δισ

50,78%

116,2 δισ