Η πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs δεν θα αποδώσει και η αναφορά Στουρνάρα για αλλαγές στα τραπεζικά στελέχη είναι ύποπτη

Η πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs δεν θα αποδώσει και η αναφορά Στουρνάρα για αλλαγές στα τραπεζικά στελέχη είναι ύποπτη

Η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για την μεγάλη μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων δεν θα αποδώσει. 
Ταυτόχρονα προκαλεί αλγεινή εντύπωση η δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα του διοικητή της ΤτΕ στην Βουλή ότι οι εξελίξεις στο ΤΧΣ είναι ευκαιρία για ευρύτερες αλλαγές στα τραπεζικά στελέχη. 


Με αφορμή την υπόθεση Μαρινόπουλου ο Γιάννης Στουρνάρας σχολίασε αρνητικά τα τραπεζικά στελέχη. 
Η δήλωση αυτή αν έγινε με επίκεντρο τις επικείμενες αλλαγές στα διοικητικά συμβούλια έχει καλώς. 
Αν έγινε όμως με στόχο να δρομολογηθούν εξελίξεις αλλαγών στα ενεργά τραπεζικά στελέχη των τραπεζών είναι τουλάχιστον ύποπτο και χρήζει προσοχής. 
Η ΤτΕ είναι η εποπτική αρχή και συνεργάζεται με αυτά τα στελέχη εδώ και πολλά χρόνια χωρίς πρόβλημα.
Πως ξαφνικά τα στελέχη αυτά δεν είναι επαρκή ή πως τα στελέχη αυτά πρέπει να αντικατασταθούν;
Η ΤτΕ πρέπει να αποσαφηνίσει αν έχει σχέδιο και ποιο είναι αυτό το σχέδιο για τις τράπεζες, το οποίο προκάλεσε δυσφορία σε όλες τις διοικήσεις και σε όλα τα τραπεζικά στελέχη. 

Η πρόταση της ΤτΕ για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα δεν θα αποδώσει 

Η ΤτΕ όπως και κάθε κεντρική τράπεζα είναι εκ φύσεως συντηρητικός εποπτικός οργανισμός ωστόσο η πρόταση της για την διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων είναι μη πειστική και δεν θα αποδώσει. 
Πρωτίστως τι προτείνει η ΤτΕ;  
Σε επίπεδο τεσσάρων συστημικών τραπεζών προβλέπεται ότι το 2019 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ΜΕΑ θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 40% ή 41 δισεκ. ευρώ. 
Η μείωση αυτή αναμένεται ότι θα προκύψει: 

Πρώτον, από την ανάκαμψη της οικονομίας, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα, και τη συνεπακόλουθη επιστροφή σε κερδοφορία σημαντικού μέρους των επιχειρήσεων και
Δεύτερον, από την επιτυχή ρύθμιση/αναδιάρθρωση οφειλών που θα καταστήσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πάλι ενήμερα. 

Σε μικρό ποσοστό (της τάξης του 5%) προβλέπεται πώληση δανείων, ενώ η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων δεν προβλέπεται μεγαλύτερη του 7% στο σύνολο των ΜΕΑ. 

Οι βασικές προτεραιότητες που προωθεί  η ΤτΕ κατά την αξιολόγηση και έγκριση των στρατηγικών που υποβάλουν οι τράπεζες για τη μείωση των ΜΕΑ είναι:
Η αποφυγή βραχυπρόθεσμων λύσεων ρύθμισης οφειλών και η παροχή μακροπρόθεσμα βιώσιμων λύσεων ή λύσεων οριστικής διευθέτησης.
Η συντονισμένη αντιμετώπιση κοινών πιστούχων με καθυστερούμενες οφειλές σε περισσότερες τράπεζες.
Η αναδιάρθρωση των υπερχρεωμένων βιώσιμων επιχειρήσεων με νέο επιχειρηματικό σχεδιασμό και, αν χρειαστεί, νέα διοίκηση παράλληλα με την αναδιάρθρωση του δανείου.
Η ενεργητική αξιοποίηση του υπάρχοντος επιπέδου προβλέψεων και εξασφαλίσεων για την οριστική ελάφρυνση του ισολογισμού των τραπεζών από προβληματικά στοιχεία.
Η ανάπτυξη εντός των τραπεζών νέων μεθόδων οργάνωσης και διαδικασιών, για την αντικειμενική και διαφανή επιλογή λύσεων ρύθμισης οφειλών. 
Εν κατακλείδι το μέγεθος των ΜΕΑ αποτελεί μακροπρόθεσμα το κρισιμότερο ζήτημα τόσο για το τραπεζικό σύστημα όσο και για την πραγματική οικονομία.
 Όμως, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελέσει και καταλύτη προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων και θεραπείας νοσηρών καταστάσεων που εμπόδιζαν την παραγωγική αναδιάρθρωση και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Στην προσέγγιση της η Τράπεζας της Ελλάδος 
1)Δεν λαμβάνει υπόψη την άκρως αρνητική εκτίμηση του ΔΝΤ και όλων των ξένων οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης που αναφέρουν ότι στο ζήτημα της διαχείρισης των NPLs και NPEs δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικά αποτελέσματα.
2)Στηρίζεται σε επισφαλείς παραδοχές ότι η ανάκαμψη στην οικονομία είναι δεδομένη. 
3)Δεν αποτιμά τον κίνδυνο των νέων χρεοκοπιών εταιριών που συνήθως εμφανίζονται και εντείνονται στην φάση «σταθεροποίησης» της οικονομίας. 
4)Δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματική αποτίμηση των εγγυήσεων.
Προφανώς το coverage ratio δηλαδή ο δείκτης κάλυψης δανείων με προβλέψεις έχει αυξηθεί από το 40% πριν χρόνια στο 58% περίπου με τάσεις αύξησης καθώς σε ορισμένες τράπεζες φθάνει και το 63%. 
Όμως η μεγάλη πρόκληση των τραπεζών είναι η αξία των εγγυήσεων που έχουν, τα ενέχυρα που έχουν για τα δάνεια. 
Η ΤτΕ και οι τράπεζες πρέπει να στραφούν με πολύ μεγάλη προσοχή στο θέμα αυτό. 
5)Στις ΗΠΑ οι τράπεζες για να καθαρίσουν αποτελεσματικά τα δανειακά χαρτοφυλάκια τους πούλησαν προβληματικά δάνεια. 
Η πρόταση της ΤτΕ είναι πώληση 5% όπερ σημαίνει στον δείκτη NPLs π.χ. 4-5 δισεκ. ευρώ. 
6)Η μέχρι τώρα απόδοση των διευθύνσεων διαχείρισης κινδύνου στις ελληνικές τράπεζες έχει αποδώσει; 
Μα στα πλάνα αναδιάρθρωσης των τραπεζών, οι προτάσεις της ΤτΕ περιλαμβάνονται αλλά μέχρι τώρα τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. 
7)Η ΤτΕ προτείνει μόνο πωλήσεις του 7% των εξασφαλίσεων για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα; 
Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό; 
Μήπως είναι σχεδόν διπλάσιο; 
8)Το μοντέλο – λύση που προτείνει η ΤτΕ στηρίζεται σε μια επισφαλή παραδοχή ότι η οικονομία θα αναπτύσσεται, οι εταιρίες θα αρχίζουν να ανακάμπτουν και τα μη ενήμερα και προβληματικά δάνεια ως δια μαγείας θα επανέλθουν στην ζωή ακμαία και εξυπηρετούμενα.
Η προσέγγιση της ΤτΕ στηρίζεται σε μια ιδεατή και όχι ρεαλιστική λύση.

Βασικοί οικονομικοί δείκτες των ελληνικών τραπεζών

Τράπεζες 

Ενεργητικό 

Χάσμα δανείων προς καταθέσεις *

NPEs 

Ποσοστό 

NPEs

Απόλυτο μέγεθος 

Εθνική 

83,7 δισ

-19 δισ

49,6%

22 δισ

Πειραιώς 

87,5 δισ

-19,7 δισ

50,8%

37 δισ

Eurobank 

73,5 δισ

-20,2 δισ

44,2%

22,7 δισ

Alpha bank 

69,3 δισ

-31 δισ

52,3%

32,2 δισ

Attica bank 

3,66 δισ

-1,78 δισ

57,2%

2,28 δισ

Σύνολο 

317,66 δισ

-89,68 δισ

50,78%

116,2 δισ

*Συμπεριλαμβάνουμε τις συνολικές χορηγήσεις προ προβλέψεων 

12.07.2016