Η Roland Berger μηνύει την Attica bank για εγκληματική οργάνωση, απάτη και υπεξαίρεση

Η Roland Berger μηνύει την Attica bank για εγκληματική οργάνωση, απάτη και υπεξαίρεση
Η εταιρία κατέφυγε στα δικαστήρια της Μεγάλης Βρετανίας καταθέτοντας αίτηση πτώχευσης κατά της Attica bank λόγω ζημιών και ανεπάρκειας κεφαλαίου.
Μήνυση κατά της Attica bank έχει υποβάλλει η εταιρία διαχείρισης χαρτοφυλακίου Roland Berger με την κατηγορία σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, εκβίασης και υπεξαίρεσης. 
Η εταιρία Roland Berger καταγγέλλει τους Γιάννη Γαμβρίλη πρόεδρος της Attica bank, Ιωάννη Ιωαννίδη  Γενικό Διευθυντή και άλλων 4 στελεχών της τράπεζας καθώς και κατά του Ιωάννη Μαντζουράνη δικηγόρου.
Η εταιρία Roland Berger έχει πελάτες εταιρίες όπως όμιλος Δαυίδ, όμιλος Φιλίππου, Άκτωρ, Τζιρακιάν κ.α. 
Η εταιρία Roland Berger σύναψε με την Attica bank χρηματοδοτικές μισθώσεις ακίνητο με sales and lease back. 
H σύμβαση αφορά ακίνητο που ανήκει στην οικογένεια Παπασταύρου που είναι και ο εκπρόσωπος της Roland Berger.
Η εταιρία κατηγορεί την Attica bank ότι υπεξαίρεσε ακίνητο αξίας 360,5 χιλιάδων ευρώ. 
Η εταιρία κατέφυγε στα δικαστήρια της Μεγάλης Βρετανίας καταθέτοντας αίτηση πτώχευσης κατά της Attica bank λόγω ζημιών και ανεπάρκειας κεφαλαίου.
Με βάση την μήνυση η Attica bank φέρεται – με βάση τον καταγγέλλοντα – να υπεξαίρεσε συνολικά περιουσιακά στοιχεία 458.000 ευρώ δια ψευδούς παράστασης γεγονότων. 
Συνολικά η Attica bank δια απάτης, υπεξαίρεσης και εκβιάσεως απέσπασε όφελος 458 χιλιάδων ευρώ και προκάλεσε αποθετική ζημία 1,48 εκατ.. 
Για το ως άνω ποσό η εταιρία προσέφυγε με την υπαριθμόν 222 statutory demand ενώπιον του high court of justice του Λονδίνου το οποίο επιδίκασε το άνω ποσό και η απαίτηση κατέστη αμετάκλητη βάσει του νόμου 3045/02/07/2009 περί διασυνοριακών πτωχεύσεων 
Η απάντηση της Attica bank ήταν να υποβάλλει αγωγή ότι επλήγει η φήμη της ζητώντας 40 εκατ ευρώ
 
09.03.2016