Ισχυρές πιέσεις από την ΕΚΤ για πλειστηριασμούς 'φόβητρο' και μαζικές πωλήσεις δανείων, φόβος ξεπουλήματος

Ισχυρές πιέσεις από την ΕΚΤ για πλειστηριασμούς 'φόβητρο' και μαζικές πωλήσεις δανείων, φόβος ξεπουλήματος
Η ΕΚΤ έχει μεταφέρει ένα αυστηρό μήνυμα στις ελληνικές τράπεζες τονίζοντας ότι μετά το καλοκαίρι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι τράπεζες τους πλειστηριασμούς.
«Η ΕΚΤ και ο SSM ασκούν πολύ μεγάλες πιέσεις ώστε οι τράπεζες μετά το καλοκαίρι να ξεκινήσουν τους πλειστηριασμούς ως φόβητρο και ταυτόχρονα να πουληθούν μαζικά προβληματικά δάνεια σε διεθνή funds» αναφέρει κορυφαίος έλληνας τραπεζίτης στο bankingnews.
Το βασικό πρόβλημα που ακόμη δεν έχει αναδειχθεί στην πραγματική του διάσταση είναι ότι από τα 100-105 δισεκ. προβληματικά δάνεια τα 80 δισεκ. ή περίπου 80 δισεκ. είναι χαμένη υπόθεση είναι δάνεια που είναι καταδικασμένα να μην αποδώσουν. 
Εμπρός σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα η ΕΚΤ και ο SSM πιέζουν προς δύο κατευθύνσεις.
Να προχωρήσουν άμεσα οι πλειστηριασμοί ακινήτων με στόχο να λειτουργήσουν ως φόβητρο στους σκόπιμα ασυνεπείς δανειολήπτες.
Τραπεζικά στελέχη θεωρούν ότι το 20% των προβληματικών δανείων αφορούν δανειολήπτες που σκόπιμα δεν πληρώνουν προφασιζόμενοι την κρίση. 
(Θεωρούμε υπερβολικό το ποσοστό αλλά όντως υπάρχει και μια ομάδα σκόπιμα ασυνεπών δανειοληπτών).

Η ΕΚΤ έχει μεταφέρει ένα αυστηρό μήνυμα στις ελληνικές τράπεζες τονίζοντας ότι μετά το καλοκαίρι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι τράπεζες τους πλειστηριασμούς. 
Η κυβέρνηση δεν θα ήθελε νωρίτερα προφανώς εν μέσω εξέλιξης αξιολόγησης και κοινωνικών αντιδράσεων. 
Ωστόσο ο στόχος της ΕΚΤ και του SSM είναι να πραγματοποιηθούν 500-1000 πλειστηριασμοί ώστε να λειτουργήσουν ως φόβητρο στην κοινωνία. 
Όλοι γνωρίζουν ότι με την ζήτηση για ακίνητα στο ναδίρ αν βγουν 10.000 πλειστηριασμοί θα αποτύχουν και θα αναδείξουν την αδυναμία διαχείρισης από τις τράπεζες. 
Αν όμως βγουν προς πλειστηριασμό 500 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα από όλες τις τράπεζες ξαφνικά η κοινωνία θα υποστεί το σοκ….της απώλειας της κατοικίας ή του ακινήτου, θα υποστεί το σοκ της απώλειας. 
Αυτός ο μηχανισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει ως φόβητρο για μερίδα πολιτών που σκόπιμα δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. 
Ταυτόχρονα με τους πλειστηριασμούς που θα ξεκινήσουν μετά το Καλοκαίρι η ΕΚΤ και ο SSM πιέζουν και για μαζικές πωλήσεις δανείων σε distress funds. 
Κατά ορισμένες πληροφορίες, υπάρχουν funds – που όλως τυχαίως – είναι και μέτοχοι τραπεζών που βλέπουν ότι από τις μετοχές είναι καταδικασμένοι και πιέζουν για πωλήσεις προβληματικών δανείων
 
Ποιο είναι το πρόβλημα που δεν έχει αναδεχθεί. 
Όλοι εστιάζονται στο distress funds το οποίο θα αγοράσει επιχειρηματικά δάνεια ή ακόμη και στεγαστικά και θα ασκεί πιέσεις στους δανειολήπτες να προχωρήσουν σε διακανονισμούς. 
Όμως το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. 
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αν σε διάστημα ενός έτους η κατάσταση στην Ελλάδα δεν έχει βελτιωθεί, τα παλαιά NPLs να αποδειχθούν ωρολογιακή βόμβα. 
Προσέξτε όχι τα νέα αλλά τα παλαιά NPLs τα παλαιά προβληματικά δάνεια. 
Συγκεκριμένα. 
Υπάρχουν 100 δισεκ. προβληματικά δάνεια ή 105 δισεκ. 
Τα προβληματικά δάνεια που φθάνουν τα 100-105 δισεκ. ευρώ σε σύνολο 204 δισεκ. δανείων δομούνται ως εξής 
NPLs καταναλωτικά περίπου 16 δισεκ. 
NPLs επιχειρηματικά πάσης φύσεως περίπου 44 δισ 
NPLs στεγαστικά περίπου 25-26 δισεκ. 
Τα υπόλοιπα είναι λοιπές κατηγορίες. 

Υπενθυμίζεται ότι τα 204 δισεκ. που είναι τα συνολικά δάνεια δομούνται ως εξής:
- 96 δισεκ. επιχειρηματικά εκ των οποίων 89 δισεκ. μη χρηματοπιστωτικά. 
-67 δισεκ στεγαστικά 
-25 δισεκ. καταναλωτικά
-12,8 δισεκ. ελευθέρων επαγγελματιών 
Στα 100 ή 105 δισεκ. προβληματικά δάνεια θα πρέπει να δούμε πόσες προβλέψεις έχουν διενεργήσει οι τράπεζες. 
Συνολικά φθάνουν τα 55 με 57  δισεκ. με βάση το τέλος του 2015 σε σύνολο 100-105 δισεκ. προβληματικών δανείων. 
Ταυτόχρονα τα 80 δισεκ. είναι χαμένη υπόθεση καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα είτε με τις εγγυήσεις κυρίως είτε άλλης μορφής. 
Ο ζωτικός πυρήνας κέρδους για τις τράπεζες είναι 20-25 δισεκ. προβληματικά δάνεια. 

Τα distress funds ποια προβληματικά δάνεια θα προτιμήσουν; 
Τα 20-25 δισεκ. προβληματικά που έχουν πολύ καλές εξασφαλίσεις ή τα 80 δισεκ. προβληματικά δάνεια που έχουν προβληματικές εξασφαλίσεις ή μερικές εξασφαλίσεις; 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το εξής. 
Αν υποθέσουμε ότι σε δάνεια 1 δισεκ. οι τράπεζες έχουν διενεργήσει προβλέψεις 550 εκατ και 450 εκατ καλύπτονται από εξασφαλίσεις θεωρητικά. 
Αν πουλήσουν οι τράπεζες με τιμή στο 30% της ονομαστικής αξίας να αγοράσουν τα ξένα funds δηλαδή το 1 δισεκ. προβληματικά δάνεια 300 εκατ οι τράπεζες θα πρέπει να διενεργήσουν νέες προβλέψεις μεταξύ των συνολικών προβλέψεων που έχουν διενεργήσει π.χ. στην περίπτωση του παραδείγματος 550 εκατ και των 300 εκατ που θα αγοραστούν δηλαδή νέες προβλέψεις 250 εκατ άρα κεφαλαιακές ζημίες. 

Ωστόσο πουλώντας το 1 δισεκ. μειώνεται το χαρτοφυλάκιο δανείων, άρα και το ενεργητικό άρα και το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό άρα δεν θα πιεστεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας. 
Για τις τράπεζες θα είναι μια μάχη μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. 
Όμως ο κίνδυνος ξεπουλήματος προβληματικών δανείων σε εξευτελιστικές τιμές δεν είναι απλά θεωρητικός είναι υπαρκτός.
Οι ξένοι θα αγοράσουν προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα σε εξευτελιστικές τιμές στο 10% με 20% της ονομαστικής αξίας ζημιώνοντας τις ελληνικές τράπεζες. 
Να σημειωθεί ότι είχαν υπάρξει προτάσεις από distress funds να αγοράσουν καταναλωτικά δάνεια στο 5% της ονομαστικής αξίας λόγω σχεδόν μηδενικών εξασφαλίσεων δηλαδή να χαριστούν προβληματικά καταναλωτικά δάνεια. 
Πόσα όμως δάνεια θα μπορούσαν να πουληθούν;
Ας υποθέσουμε ότι πωλούνται 10 δισεκ. προβληματικά δάνεια σε σύνολο 100 δισεκ. και τα 20-25 δισεκ. θα αξιοποιηθούν από τις τράπεζες. 
Δηλαδή 100 δισεκ. – 20-25 δισεκ. -10 δισεκ. ίσον 70 με 65 δισεκ. 
Τα 65 δισεκ. τι θα απογίνουν; 

Ο κίνδυνος είναι οι τράπεζες να πάνε σε υποχρεωτικές διαγραφές και αν η οικονομία δεν έχει βελτιωθεί…να υποχρεωθούν σε νέες προβλέψεις για προβληματικά παλαιά δάνεια. 
Δηλαδή να υποστούν νέες ζημίες για τα παλαιά προβληματικά δάνεια. 
Άρα οι αναφορές ότι οι τράπεζες θα βγάλουν κάποια κέρδη από τα NPLs είναι η μια πλευρά του νομίσματος. 
Υπάρχει και η άλλη που λέει ότι μπορεί να προκύψουν ζημίες έως 10 δισεκ. ευρώ σε ένα σενάριο μαζικής εκκαθάρισης. 
Θα σκεφθείτε ότι υπάρχουν και οι εγγυήσεις και αυτές έχουν κάποια αποτίμηση. 
Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι εγγυήσεις είναι λογιστικές αξίες και όχι πραγματικές καθώς π.χ. στα ακίνητα ποια είναι η δίκαιη αξία όταν οι τράπεζες δεν μπορούν να πουλήσουν μαζικά ακίνητα λόγω περιορισμένης ζήτησης; 
Το συμπέρασμα είναι 
Έρχονται πλειστηριασμοί φόβητρο για τους δανειολήπτες μήπως κάποιοι συνετιστούν.
Θα πιεστούν οι τράπεζες να πουλήσουν προβληματικά δάνεια και ο φόβος είναι να μην πουλήσουν τα πιο αποδοτικά προβληματικά δάνεια σε εξευτελιστικές τιμές.
Ο κίνδυνος να ζημιωθούν από αυτή την διαδικασία οι τράπεζες είναι υπαρκτός.
20.02.2016