Και οι τράπεζες στο πακέτο χρέους του Δεκεμβρίου

Και οι τράπεζες στο πακέτο χρέους του Δεκεμβρίου

Μέρος των ομολόγων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, που αφορά σε ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου του EFSF, έχουν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον ESM. 

Το ζητούμενο είναι η αντικατάσταση των ομολόγων αυτών με άλλα σταθερού επιτοκίου. 

Ο όγκος των ομολόγων αυτών ξεπερνά τα 30 δισ. ευρώ και αποτελεί μέχρι στιγμής την μεγαλύτερη διασφάλιση τόσο στο κομμάτι άντλησης ρευστότητας από την ΕΚΤ όσο και της ενίσχυσης της κερδοφορίας τους. Η αντικατάστασή τους με άλλα σταθερού επιτοκίου δημιουργεί κάποιες άμεσες επιβαρύνσεις αλλά ταυτόχρονα ενισχύσει μακροπρόθεσμα την κεφαλαιακή τους θέση. 

Παρ' όλα αυτά το θέμα της αντικατάστασης δεν φαίνεται να είναι εύκολη υπόθεση καθώς οι διοικήσεις των τραπεζών εκτιμούν οτι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν τις προστατεύει για να μπορούν να πάρουν την ευθύνη μιας τέτοιας απόφασης.    

Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου αυτών των ομολόγων εξακολουθεί να έχει η Τράπεζα Πειραιώς με περίπου 12 δισ. ευρώ και ακολουθεί η Eurobank με κάτι λιγότερο από 8 δισ. ευρω.

Ο ESM έχει προχωρήσει στις συγκεκριμένες επαφές με τις τράπεζες και αναζητούνται οι "τεχνικές” για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού έτσι ώστε να παρακαμφθούν οι όποιες δυσκολίες νομικές και οικονομικές. 

Στις συγκεκριμένες εργασίες από την πλευρά των ελληνικών φορέων που εμπλέκονται έχει ζητηθεί η συνεργασία και η τεχνική υποστήριξη του Οίκου Rothschild. 

Στην αυριανή έκδοση του "Κεφαλαίου” παρουσιάζεται διεξοδικό ρεπορτάζ με όλες τις λεπτομέρειες για το σχέδιο που προωθεί ο ESM για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τις επιφυλάξεις και τις γκρίζες ζώνες της προσδοκώμενης συμφωνίας.

18.11.2016