Κατά 400 εκατ. αυξήθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες

Κατά 400 εκατ. αυξήθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες

Το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες αυξήθηκε στα 46,6 δισ. ευρώ, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε νέα αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα για τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος "στις 22 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 46,6 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η αύξηση του ανώτατου ορίου κατά 0,4 δισεκ. ευρώ αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα".

23.03.2017