Καθαρή κερδοφορία 60εκατ.ευρώ. Κέρδη για την Eurobank μετά από 17 τρίμηνα

Καθαρή κερδοφορία 60εκατ.ευρώ.  Κέρδη για την Eurobank μετά από 17 τρίμηνα

Σε κερδοφορία για πρώτη φορά επιστρέφει η Eurobank μετά το γ' τρίμηνο του 2011, παρουσιάζοντας το α' τρίμηνο του 2016 καθαρά κέρδη 60 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 175 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης των λειτουργικών επιδόσεων της τράπεζας.

Η διαφαινόμενη συμφωνία με τους Ευρωπαίους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έναρξη της συζήτησης για τη βιώσιμη ρύθμιση του δημοσίου χρέους θέτει τις βάσεις για τον περιορισμό των αβεβαιοτήτων. Η δυνατότητα των τραπεζών να συμβάλουν σε ένα διατηρήσιμο ανοδικό κύκλο συνδέεται με την επιτυχή αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, όπως η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επιστροφή των καταθέσεων και η σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασής τους στις κεφαλαιαγορές, δηλαδή με την ανάκτηση της αξιοπιστίας τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί η λήψη μέτρων ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της χώρας, η άρση όλων των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η αξιόπιστη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις και προσελκύουν σημαντικά και εξαιρετικά αναγκαία ξένα κεφάλαια και επενδύσεις. Τα παραπάνω σημείωσε ο πρόεδρος κ. Ν. Καραμούζης επί τη ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της τράπεζας.

Τα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του βασικού στόχου για κερδοφόρο 2016, καθώς είχαμε το πρώτο θετικό αποτέλεσμα μετά από πέντε χρόνια πρωτοφανούς δοκιμασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η επιστροφή στην κερδοφορία θα παγιώσει τη σημαντικά βελτιωμένη εικόνα της Eurobank, τόσο έναντι των ρυθμιστικών αρχών όσο και στην ευρεία κοινωνία, διευκολύνοντας την επιστροφή των καταθέσεων και την προσπάθεια επανόδου στις διεθνείς αγορές επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Φωκίων Καραβίας.

Σημαντική επιβράδυνση σημειώθηκε στη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση το α΄ τρίμηνο 2016. Ειδικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν κατά 82% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2015, από 235 εκατ. σε 42 εκατ., συνέπεια των πρωτοβουλιών της τράπεζας για την αποτελεσματική διαχείριση

Στα πλαίσια της ενεργούς διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντάσσεται και η συμφωνία με την KKR και την EBRD, που υπογράφηκε χθες.

Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε 175 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2016, από 263.5 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2015 και αντιστοιχούσαν σε 1,76% επί των μέσων χορηγήσεων.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,5% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος Μαρτίου 2016.

Σημαντική ήταν επίσης και η μείωση της τρέχουσας χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε 22,8 δισ., έναντι 25,3 δισ. στο τέλος του 2015. Οι καταθέσεις πελατών παρέμειναν σταθερές στην Ελλάδα σε σχέση με το τέλος του 2015, ενώ αυξήθηκαν στο εξωτερικό.

18.05.2016