Κίνδυνος για μπλόκο σε πρόωρη εξόφληση των CoCos

Κίνδυνος για μπλόκο σε πρόωρη εξόφληση των CoCos

Πώς ο νεοπαγής Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης μπορεί να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την εξόφληση των CoCos για ΕΤΕ. Ζητά να διαθέτουν οι τράπεζες «μαξιλάρι» τίτλων που υπόκεινται σε κούρεμα. Άσος για ΕΤΕ η εκτίναξη της κεφαλαιακής επάρκειας.

Το ενδεχόμενο ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (Single Resolution Mechanism - SRM), που συστήθηκε πρόσφατα, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει τον σχεδιασμό της Εθνικής για πρόωρη εξόφληση του συνόλου των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών της (CoCos) ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεδιάσκεψης.

Ερωτώμενη για το χρονοδιάγραμμα πώλησης της Finansbank, η διοίκηση της ΕΤΕ, αφού εκτίμησε ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου, επανέλαβε τον στόχο, τα έσοδα πώλησης να κατευθυνθούν για την πρόωρη εξόφληση ως και του συνόλου των CoCos, ύψους 2,03 δισ. ευρώ.

Η παραπάνω πρόθεση, όμως, μπορεί να παρεμποδισθεί, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Π. Μυλωνάς, στην περίπτωση που ζητηθεί από την τράπεζα να διατηρήσει«μαξιλάρι» κεφαλαίων χαμηλότερης ποιότητας.

Η σχετική αναφορά του κ. Μυλωνά παραπέμπει στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει ήδη ο SRM και η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους.

Ο νεοπαγής Μηχανισμός Εξυγίανσης ζητά από τις ευρωπαϊκές τράπεζες να διατηρούν «μαξιλάρι» τίτλωνχαμηλότερης διαβάθμισης, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται σε συνδυασμό με τον δείκτη Common Equity Tier I και βέβαια από το μέγεθος της κάθε τράπεζας ως προς τις αγορές που δραστηριοποιείται.

Όσο χαμηλότερο CETI διαθέτει μια ευρωπαϊκή τράπεζα, τόσο μεγαλύτερο θα πρέπει να είναι σε γενικές γραμμές το «μαξιλάρι» κεφαλαίων χαμηλότερης ποιότητας. Στόχος είναι να διαθέτουν οι τράπεζες πέραν ενός επαρκούς επιπέδου Common Equity Tier I και κεφαλαιακά μέσα που ταξινομούνται στο παθητικό. Τίτλους δηλαδή όπως υβριδικά, τα ομόλογα υψηλής ή μειωμένης εξασφάλισης τα οποία υπόκειται σε... κούρεμα στην περίπτωση εξυγίανσης. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα CoCos.

Η σχετική διαβούλευση έχει ήδη ξεκινήσει και οι στόχοι ανά τράπεζα αναμένεται να οριστικοποιηθούν ως το τέλος του έτους. Κλιμάκιο του SRM θα επισκεφθεί την Αθήνα τον επόμενο μήνα, για μια πρώτη συζήτηση με τις εγχώριες συστημικές τράπεζες.

"Γυμνές» από κεφάλαια χαμηλότερης ποιότητας οι εγχώριες τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν μεν πολύ υψηλούς δείκτες Common Equity Tier I μετά τις τελευταίες αυξήσεις κεφαλαίου, είναι όμως σχεδόν «γυμνές» από κεφάλαια χαμηλότερης διαβάθμισης λόγω των προαιρετικών ή υποχρεωτικών μετατροπών τους στα τέλη του περασμένου έτους. Η καθυστέρηση, δε, στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης δεν επιτρέπει προς τον παρόν την ευχερή έκδοση είτε ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, είτε προνομιούχων μετοχών ή υβριδικών τίτλων.

Υπό το παραπάνω πρίσμα και με δεδομένο ότι τα CoCos μετατρέπονται αυτόματα σε μετοχές εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, υπάρχει θεωρητικά ο κίνδυνος, ο SRM να ζητήσει τη διατήρηση μέρους ή ακόμη και του συνόλου των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών.

Το πλεονέκτημα της εκτίναξης του CETI μετά την πώληση της Finans

Το πλεονέκτημα της Εθνικής βέβαια έγκειται στο γεγονός ότι ο δείκτης Common Equity Tier I θα εκτιναχθεί μετά την πώληση της Finansbank στο 22,6% από 14,6% σήμερα, λόγω της σημαντικής μείωσης του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού. Ακόμη και αν εξοφληθεί το σύνολο των CoCos ύψους 2,03 δισ. ευρώ, ο δείκτης θα διαμορφωθεί στο υψηλό επίπεδο του 17,2%.

Η ανησυχία της αγοράς έγκειται στο γεγονός ότι η Εθνική θα πωλήσει τη Finansbank στα μέσα Ιουνίου, ότανδεν θα έχουν τεθεί ακόμη οι στόχοι από τον SRM ανά τράπεζα. Είναι ως εκ τούτου πιθανό η μερική ή ολική εξόφληση των CoCos να εγκριθεί μεν, αλλά να καθυστερήσει για μερικούς μήνες.

Ο ενιαίος µηχανισµός εξυγίανσης, που είναι ενεργός από την 1η Ιανουαρίου 2016, έχει στόχο να διασφαλίσει ότι, σε περίπτωση σοβαρών δυσκολιών, η εξυγίανση τραπεζών που εποπτεύονται από τον ενιαίο µηχανισµό θα συνεπάγεται το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον φορολογούµενο.

27.05.2016