Κοινή ανακοίνωση ΣΥΤΑΤΕ & ΣΕΠΕΤΕ

Κοινή ανακοίνωση ΣΥΤΑΤΕ & ΣΕΠΕΤΕ

Συνάδελφοι, σάς καλούμε να ενημερωθείτε για την κοινή ανακοίνωση των ανωτέρω Συλλόγων περί της καταστρατηγήσεως του Κανονισμού Εργασίας της; ΕΤΕ από την Διοίκησήν της.