Κοινή ανακοίνωση τεσσάρων συλλόγων ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ. ΣΕ.ΠΕ.ΤΕ. Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π. Εθνοκάρτας Σ.Ε.Ε.π.π. Εθνοdata

Κοινή ανακοίνωση τεσσάρων συλλόγων ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ. ΣΕ.ΠΕ.ΤΕ. Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π. Εθνοκάρτας Σ.Ε.Ε.π.π. Εθνοdata

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, κοινή συνάντηση των Συλλόγων ΣΥΤΑΤΕ, ΣΕΠΕΤΕ, Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π. Εθνοκάρτας και Σ.Ε.Ε.π.π. Εθνοdata με τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Π. Φουρτούνη και τον Διευθυντή κ. Δ. Χριστόπουλο.

Η κοινή συνάντηση ήταν αποτέλεσμα απόφασης των παραπάνω Σωματείων, τα οποία έκριναν ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και κάτω από τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, ήταν επιβεβλημένη η ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας και δράσης, στόχος της οποίας είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη εκπροσώπηση των συναδέλφων μας, καθώς και η δημιουργία κοινού μετώπου απέναντι στις επιθέσεις που δέχονται τα εργασιακά και κοινωνικά μας δικαιώματα.

Στη συνάντηση, ετέθησαν προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα, τα οποία προβληματίζουν το σύνολο των συναδέλφων μας και ζητήσαμε να ενημερωθούμε για την εξέλιξή τους:

  • Νέο Οργανόγραμμα

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μας ενημέρωσε ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία του νέου Οργανογράμματος, διότι αυτό ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Μυλωνά.

  • Κανονισμός Εξειδικευμένου Προσωπικού

Σχετικά με τον Κανονισμό Εξειδικευμένου Προσωπικού η απάντηση ήταν ότι και αυτό το θέμα το χειρίζεται πλέον ο Αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος, ο οποίος αναμένεται να πάρει σύντομα τις τελικές αποφάσεις για την υλοποίησή του.

Ύστερα από αυτή την εξέλιξη θεωρήθηκε επιβεβλημένο να ζητήσουμε συνάντηση με τον κ. Μυλωνά  (η οποία πιστεύουμε ότι θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό), προκειμένου να ενημερωθούμε και για τα δύο αυτά σοβαρότατα θέματα που μας απασχολούν.

  • Αξιολόγηση Προσωπικού, Κανονισμός Εργασίας

Συζητήθηκαν οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στην Τράπεζα εξαιτίας του προσωπικού πολλών ταχυτήτων, με διαφορετικές συμβάσεις. Ενημερωθήκαμε ότι ήδη η Τράπεζα εφαρμόζει πιλοτικά ένα νέο σύστημα υπηρεσιακής βαθμολογίας, το οποίο έχει αγοράσει γι’ αυτό το σκοπό και το οποίο όταν εφαρμοστεί θα αξιολογεί κάθετα, από την κορυφή της Διοικητικής πυραμίδας και προς τα κάτω, όλα τα στελέχη, είτε πρόκειται για συναδέλφους που προέρχονται από την Τράπεζα, είτε για ειδικούς συνεργάτες και συμβούλους που προέρχονται από την αγορά, για τους οποίους έως τώρα δεν προβλεπόταν καμία αξιολόγηση της υπηρεσιακής τους κατάρτισης και απόδοσης.

Η εκτίμηση του Διευθυντή κ. Χριστόπουλου είναι ότι το εκσυγχρονισμένο σύστημα αξιολόγησης θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε δύο περίπου χρόνια από σήμερα και ότι η Τράπεζα αναμένει πολλαπλά οφέλη από την εφαρμογή του.

Οι Σύλλογοι διατύπωσαν τις επιφυλάξεις τους για το θέμα, καθώς θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα μοντέλο που να ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες της Τράπεζας και εξέφρασαν την άποψη ότι μια τέτοια αλλαγή μπορεί μεν να είναι προς τη θετική κατεύθυνση τόσο για την Τράπεζα, όσο και για τους εργαζόμενους, θα πρέπει όμως πριν εφαρμοστεί να συζητηθεί με τους Συλλόγους.  

  • Προαγωγές, Εντάξεις, Μετατάξεις

Για το θέμα των Προαγωγών μας κατατέθηκε ένα χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο, το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι προαγωγές «Κατ’ Αρχαιότητα», έως το Πάσχα οι προαγωγές «Κατ΄ Εκλογή» (μέχρι δηλαδή και το βαθμό του Τμηματάρχη Β΄), έως 15 Ιουλίου οι προαγωγές «Κατ’ Απόλυτο Εκλογή», το Φθινόπωρο οι προαγωγές από Τμηματάρχη Β΄ σε Α΄ και αμέσως μετά, οι Εντάξεις και οι Μετατάξεις.

Για τον προγραμματισμό των Εντάξεων και Μετατάξεων, αντιδράσαμε άμεσα υποστηρίζοντας ότι αποτελεί κατάφωρη αδικία για τους συναδέλφους και ότι πρέπει να προηγηθούν όλων των άλλων προαγωγών, αφού αναβλήθηκαν πολλές φορές κατά το παρελθόν, με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης, στερώντας τα οικονομικά και υπηρεσιακά οφέλη από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους. Τονίσαμε, μάλιστα, ότι αποτελεί αδιαπραγμάτευτη θέση των Συλλόγων οι Εντάξεις και οι Μετατάξεις να προηγηθούν των προαγωγών και να πραγματοποιηθούν άμεσα. Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Γενικός Διευθυντής υποσχέθηκε ότι θα επανεξετάσει το ζήτημα και θα μας ενημερώσει για την εξέλιξή του σύντομα.

Ενημερωθήκαμε, τέλος, ότι οι Εντάξεις θα συνεχιστούν, με άμεση ένταξη των συναδέλφων του Εκπαιδευτικού Κέντρου και της Bank Assurance.

  • Εφαρμογή Κλαδικής και Συλλογικής Σύμβασης

Ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση όλων των συμφωνηθέντων για τα δάνεια στην τελευταία Επιχειρησιακή Σύμβαση, καθώς δημιουργούνται δυσκολίες στους συναδέλφους που περιμένουν τις ρυθμίσεις, όπως και σε αυτούς συμμετείχαν στην τελευταία Εθελούσια (περίοδος «παγώματος»). Η Γενική Διεύθυνση, αφού σχολίασε ότι αυτή η Σύμβαση ήταν από τις μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων, σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση μέτρων, μας ενημέρωσε ότι όλες οι εκκρεμότητες θα ολοκληρωθούν σε πρώτη φάση μέχρι το τέλος Μαρτίου (για τα ληξιπρόθεσμα), ενώ σε ό,τι αφορά την επιβράβευση των ενήμερων (bonus Go4more), μέχρι το τέλος Ιουνίου. Σχετικά με όσους συμμετείχαν στην Εθελούσια και επιθυμούν το «πάγωμα» των δανείων τους, μας ενημέρωσαν ότι μέχρι να κυκλοφορήσει η νέα εγκύκλιος, καλύπτονται από την προηγούμενη, η οποία ισχύει έως τον Ιούνιο του 2017.

  • Εθελούσια και Προσλήψεις

Αναφέρθηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε Υπηρεσίες και Καταστήματα, λόγω της συμμετοχής πολλών συναδέλφων στην Εθελούσια Έξοδο και προτάθηκε να πραγματοποιηθούν προσλήψεις ή και ένταξη του «ενοικιαζόμενου» προσωπικού στην Τράπεζα.

Η Γενική Διεύθυνση απέκλεισε τις προσλήψεις για το άμεσο μέλλον.

  • Λογαριασμός Αποκατάστασης Τέκνων

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα που προέκυψε σχετικά με την καταβολή της προικοδότησης ή των εισφορών σε ορισμένους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Εθελούσια, καθώς και η συμμετοχή στο Λογαριασμό όσων εντάχθηκαν μετά το 2008, συμφωνήθηκε να συζητηθεί το θέμα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

  • Ένταξη του Ενοικιαζόμενου Προσωπικού

Ζητήθηκε η ένταξη του «ενοικιαζόμενου» προσωπικού που εργάζεται στην Τράπεζα και καλύπτει πάγιες ανάγκες, καθώς και η ισότιμη αντιμετώπισή τους, ως προς τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα στο χώρο της εργασίας τους. Η Γενική Διεύθυνση μας ενημέρωσε ότι το «ενοικιαζόμενο» προσωπικό δεν είναι στη δική της αρμοδιότητα, αλλά της Διεύθυνσης Οργάνωσης και ότι η ευθύνη και η υποχρέωση της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, για τους εργαζόμενους αυτής της μορφής απασχόλησης, εξαντλείται στη διασφάλιση και τήρηση όλων των δικαιωμάτων που διέπουν τους εργαζόμενους, την εφαρμογή δηλαδή της εργασιακής νομοθεσίας.

Επίσης, τέθηκε το θέμα ότι δεν γνωρίζουμε τις συμβάσεις των εταιριών παροχής υπηρεσιών outsourcing, έτσι ώστε να μπορούν να εκτιμηθούν η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους, το κόστος και γενικά τα συνολικά οφέλη για την Τράπεζα, καθώς και πιθανά θέματα ανταγωνισμού και εμπιστευτικότητας (αναφέρθηκαν καταγγελίες που φέρουν στελέχη να είναι μέλη σε άλλες εταιρίες, πιθανόν χωρίς την έγκριση της Τράπεζας).

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Οι Σύλλογοί μας θα παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη των παραπάνω θεμάτων και θα σας ενημερώσουν  για την πρόοδό τους με νεότερες ανακοινώσεις. Θα είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας, με τρόπο που θα εγγυάται τη δίκαιη και αμερόληπτη αξιολόγηση όλων των συναδέλφων, καθώς και τη διασφάλιση όλων των εργασιακών μας δικαιωμάτων. -           


Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2017


 

        ΣΥΤΑΤΕ                                                                ΣΕΠΕΤΕ

 

   Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας            Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας       

 

Ν. Παπαϊωάννου                Α. Ψωμαδέλης                  Ε. Δρόλιας              Ν. Λαβίδας 

       Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. - Π.Π. Εθνοκάρτας                              Σ.Ε.Ε. - Π.Π. Εθνοdata

 

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας       

 

  Δ. Μπαζίγος              Κ. Αντωνίου                           Κ. Νικολάου          Π. Λαζαροπούλου