Κοινό δίκτυο ΑΤΜ για Attica Bank και Συνεταιριστική Καρδίτσας

Κοινό δίκτυο ΑΤΜ για Attica Bank και Συνεταιριστική Καρδίτσας

Σύμπραξη με μία ακόμη συνεταιριστική τράπεζα, τη  Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του δικτύου των ATM, ανακοίνωσε η Attica Bank. 

Οι δύο Τράπεζες διαμορφώνουν ένα κοινό, εκτεταμένο δίκτυο ανάληψης μετρητών (ATM) με 90 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, απ’ όπου οι πελάτες τους μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών και να λαμβάνουν ενημερώσεις για τους λογαριασμούς τους, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

Σημειώνεται, ότι οι πελάτες της Attica Bank μέσω των συνεργασιών της με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,  μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση σε περισσότερα από 190 ATM σε όλη τη χώρα.