'Κόκκινα' δάνεια 9,6 δισ. ευρώ βγάζει προς πώληση η ΤτΕ

'Κόκκινα' δάνεια 9,6 δισ. ευρώ βγάζει προς πώληση η ΤτΕ

Και στα δάνεια τραπεζών που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση εδώ και χρόνια και που θεωρούνται "νεκρά", θα εφαρμοστεί η ενεργητική διαχείριση με τη συνδρομή των εξειδικευμένων funds. 

Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι η ενοποίηση των επιμέρους εκκαθαρίσεων των προβληματικών τραπεζών που τέθηκαν σε καθεστώς εξυγίανσης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να αναδειχθεί ο πλειοδότης μεταξύ τριών ξένων οίκων, οι οποίοι έχουν υποβάλει ενδιαφέρον για την ενοποίηση των επιμέρους "bad banks" της ΤτΕ, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει πολύ πιο "επιθετική" η διαχείριση του προβληματικού ενεργητικού τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα αφορά όχι τη νομική, αλλά τη λειτουργική ενοποίηση των επιμέρους εκκαθαρίσεων με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την επαγγελματική διαχείρισή τους.

Κατόπιν αυτού, άμεσα υπό ενιαία "ομπρέλα" διαχείρισης θα βρεθούν οι εκκαθαρίσεις 12 τραπεζών, με συνολικό ενεργητικό 9,6 δις. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, από αυτά τα προβληματικά δάνεια μέχρι στιγμής έχουν ανακτηθεί 700 εκατ. ευρώ, ποσό που θα μπορούσε τουλάχιστον να τριπλασιαστεί με μία επαγγελματική διαχείριση. Σημειώνεται ότι ήδη από το 2014 η 
BlackRock είχε εισηγηθεί στην ΤτΕ την ενοποίηση των επιμέρους εκκαθαρίσεων, όπως επίσης και τη θέσπιση χρονοδιαγραμμάτων και ποσοτικών στόχων, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση κεφαλαίων από τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού των "κακών" τραπεζών που τα προηγούμενα χρόνια απορροφήθηκαν από άλλες τράπεζες. 

Στις ειδικές εκκαθαρίσεις βρίσκεται το "κακό" κομμάτι της Αγροτικής Τράπεζας, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της 
Proton Bank, της Probank, της First Business Bank, της Πανελλήνιας Τράπεζας,  καθώς και των συνεταιριστικών τραπεζών Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Εύβοιας, Λαμίας και Λέσβου - Λήμνου. Στον κατάλογο αυτό προστίθεται πλέον και η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, της οποίας οι καταθέσεις θα μεταβιβαστούν στην Εθνική Τράπεζα. 

Μέσω ρυθμίσεων και ειδικών διευθετήσεων οι εκκαθαρίσεις είχαν στόχο να εισπράξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και να ρευστοποιήσουν ακίνητα και άλλες συμμετοχές που περιλαμβάνονταν στα υπό εκκαθάριση στοιχεία ενεργητικού. Τις σχετικές εισπράξεις τις καταβάλλουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή στην ουσία οι εισπράξεις αυτές αποτελούν έσοδο για το Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια το ΤΧΣ έχει διαθέσει συνολικά κεφάλαια 14 δισ. ευρώ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των τραπεζών που τέθηκαν σε εκκαθάριση. Ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο δανείων των τραπεζών που διαχειρίζονται οι εκκαθαριστές είναι σημαντικά χαμηλότερο των 14 δισ. ευρώ, καθώς σημαντικό μέρος του χρηματοδοτικού κενού (ειδικά στην Αγροτική και το Τ.Τ.) αφορούσε ζημίες από το PSI.

21.12.2015