Κρίσιμες αποφάσεις ενόψει για τη ρευστότητα των τραπεζών

Κρίσιμες αποφάσεις ενόψει για τη ρευστότητα των τραπεζών

Κρίσιμη για τις εξελίξεις σε επίπεδο ρευστότητας του τραπεζικού κλάδου θα είναι η αξιολόγηση του προγράμματος από τους "θεσμούς" στα μέσα Ιανουαρίου.

Με αποκατεστημένο το πρόβλημα της επάρκειας κεφαλαίων μέσω της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης, οι τράπεζες προσβλέπουν στην αποκατάσταση και του προβλήματος της ρευστότητας, προκειμένου να μπουν ξανά σε τροχιά ομαλής λειτουργίας. Ωστόσο, η αποκατάσταση της ρευστότητας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με ένα θετικό review, το οποίο προϋποθέτει κλίμα πολιτικής συναίνεσης για την ψήφιση των μεταρρυθμίσεων σε φλέγοντα πεδία όπως το ασφαλιστικό και το αγροτικό.

Αυτό είναι το μήνυμα που προσλαμβάνουν οι τράπεζες από την ΕΚΤ, αναμένοντας τις πολυπόθητες κινήσεις ελάφρυνσης του κόστους δανεισμού τους, αλλά και περαιτέρω κινήσεις χαλάρωσης των κεφαλαιακών περιορισμών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ΕΚΤ αναμένει το αποτέλεσμα της πρώτης αξιολόγησης προκειμένου να προχωρήσει στην επαναφορά του waiver, δηλαδή στην εκ νέου (κατ΄ εξαίρεση λόγω χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης) αποδοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων ως ενεχύρων για τη χορήγηση ρευστότητας στις τράπεζες. Το καθεστώς του waiver ίσχυε μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου του 2015, οπότε η ΕΚΤ το κατάργησε ενόψει της εκπνοής του προγράμματος για την Ελλάδα (τέλη Φεβρουαρίου έληγε η δίμηνη παράτασή του), χωρίς να υπάρχει συμφωνία για ένα νέο (το οποίο τελικώς συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών τον Αύγουστο). Στο διάστημα αυτό, και ιδίως μέχρι την επιβολή των capital controls στις 29 Ιουνίου 2015, οι ελληνικές τράπεζες αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε αλματώδη δανεισμό από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας (ELA), ο οποίος από 9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2014, έφτασε τα 89 δισ. ευρώ.

Η επαναφορά του waiver θα δώσει μεγάλη ανάσα ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες, επιτρέποντάς τους τη σταδιακή απεξάρτηση από τον ΕLA και την ένταξή τους στους μηχανισμούς χρηματοδότησης που ισχύουν για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Με τα σημερινά επίπεδα του ELA στα περίπου 75 δισ. ευρώ, η χρηματοδότηση μέσω αυτού έχει ένα ετήσιο κόστος για τις τράπεζες που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα μειωθεί σημαντικά όσο θα επιτρέπεται ο δανεισμός των τραπεζών από την ΕΚΤ απευθείας μέσω ελληνικών κρατικών ομολόγων ως ενεχύρων. Όπως εκτιμάται, εφόσον η ΕΚΤ επαναφέρει το waiver, οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν να μεταφέρουν ρευστότητα περίπου 25 δισ. ευρώ από τον ELA στους απευθείας μηχανισμούς δανεισμού της ΕΚΤ, ελαφρύνοντας την πληρωμή των τόκων χρηματοδότησης κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σημειώνεται ότι η πρώτη αξιολόγηση της ελληνικής Οικονομίας στα μέσα Ιανουαρίου θα αποτελέσει το πρώτο βήμα χαλάρωσης της ρευστότητας από πλευράς ΕΚΤ, μέσω της επαναφοράς του waiver. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα ανοίξει τη συζήτηση για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, η οποία για την ΕΚΤ αποτελεί προϋπόθεση ώστε να αποφασίσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα δεν απαιτείται η πλήρης άρση των capital controls, αλλά η σταδιακή τους χαλάρωση.

28.12.2015