Κυβέρνηση, Τρόικα συναινούν στην ενίσχυση των ιδιωτών μετόχων – Δυσμενές σενάριο 70-75% cocos, 30-25% ΑΜΚ

Κυβέρνηση, Τρόικα συναινούν στην ενίσχυση των ιδιωτών μετόχων – Δυσμενές σενάριο 70-75% cocos, 30-25% ΑΜΚ
Οι τράπεζες ενώ αρχικά διαφωνούσαν με την ιδέα το δυσμενές σενάριο να καλυφθεί σε μικρό ποσοστό 25% με 30% με κοινές μετοχές, τώρα έχουν αποδεχθεί αυτή την προοπτική.
Είναι η πρώτη φορά που όλοι οι εμπλεκόμενοι με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συμφωνούν στους όρους και στην διαδικασία. 
Η κυβέρνηση αποφάσισε χθες να υιοθετήσει στο κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής την θέση του Δραγασάκη ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ των κινήτρων ώστε να συμμετάσχουν οι ιδιώτες μέτοχοι. 
Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε το δυσμενές σενάριο των stress tests περίπου 6,3 δισεκ. σε σύνολο 14,6 δισεκ. να καλυφθεί με μετατρέψιμα ομόλογα cocos σε ποσοστό 70% με 75% και 30% με 25% αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές. 
Η Τρόικα έχει αποδεχθεί ένα βασικό πλέγμα όρων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με έμφαση στην διάρθρωση της ανακεφαλαιοποίησης και πως θα δοθεί προτεραιότητα στον ιδιώτη επενδυτή καθώς και στον καθορισμό της τιμής των αυξήσεων κεφαλαίου μέσω του βιβλίου προσφορών. 
Το ΤΧΣ έχει προτείνει στις εισηγητικές προτάσεις του για το νέο νόμο που αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να καλυφθεί το βασικό σενάριο με κεφάλαια ιδιωτών καθώς και με συμμετοχή των ομολογιούχων μέσω της διαδικασίας προσφορών ανταλλαγής. 
Το δυσμενές σενάριο να καλυφθεί με μετατρέψιμα ομολογιακά 70% με 75% και κοινές μετοχές από αυξήσεις κεφαλαίου 25% με 30%. 
Οι τράπεζες ενώ αρχικά διαφωνούσαν με την ιδέα το δυσμενές σενάριο να καλυφθεί σε μικρό ποσοστό με κοινές μετοχές, τώρα έχουν αποδεχθεί αυτή την προοπτική. 
Η συμφωνία στους όρους των αυξήσεων σίγουρα ευνοεί την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης αλλά η πιο ουσιαστική παράμετρος είναι ότι οι θεσμοί, η ΕΕ και η ΕΚΤ ουσιαστικά υλοποιούν ανακεφαλαιοποίηση 2 φάσεων στις ελληνικές τράπεζες. 
Αντί να απαιτήσουν νέα κεφάλαια περί τα 22-25 δισεκ. μοιράζουν τις κεφαλαιακές ανάγκες σε 14,6 δισεκ. το 2015 και περίπου 10 δισεκ. το 2017.
Με την κίνηση αυτή ουσιαστικά προσπαθούν να διευκολύνουν την συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων. 
Όμως ένας από τους βασικούς λόγους που γίνεται μια προσπάθεια να ενισχυθεί ο ρόλος των ιδιωτών μετόχων είναι ότι η πολύμηνη περίοδος μεγάλης αβεβαιότητας, δεν έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο σοκ στην οικονομία καθώς η ύφεση θα διαμορφωθεί στο -1,3% με -1,5% για το 2015 ενώ τα NPLs επιδεινώθηκαν αλλά όχι τόσο δραματικά με τα capital controls. 
Τα προβληματικά δάνεια προσέγγιζαν τα 100 δισεκ. ήδη από το 2014 και βρίσκονται στα 106 δισεκ. στο τέλος του 2015. 

Πως θα καλυφθεί το δυσμενές σενάριο; 

Το δυσμενές σενάριο των stress tests που εκτιμάται περί τα 6,3 δισεκ. ευρώ θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
Το βασικό πρόβλημα ήταν με ποια μορφή θα καλυφθεί. 
Το bankingnews.gr είχε εδώ και εβδομάδες αποκαλύψει ότι το σχέδιο που εξετάζεται είναι να εκδοθούν μετατρέψιμα ομολογιακά cocos όπου θα καλύψουν το 70% ή 75% του δυσμενούς σεναρίου και το υπόλοιπο 30% με 25% μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
Οι τράπεζες διαφωνούσαν, η Τρόικα συναινεί σε ένα τέτοιο σχέδιο ενώ δεν ήταν σαφής η θέση της κυβέρνησης. 
Προφανώς αν επέλεγε η κυβέρνηση όλο το δυσμενές σενάριο των stress tests τα 6,3 δισεκ. σε σύνολο 14,6 δισεκ. ευρώ τότε αυτομάτως θα περνούσε το μήνυμα στους ιδιώτες μετόχους ότι οι όροι ανακεφαλαιοποίησης δεν είναι φιλικοί για το ιδιωτικό κεφάλαιο. 
Όμως – και ορθά – η Τρόικα, η ελληνική κυβέρνηση, οι τράπεζες και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμφωνούν το δυσμενές σενάριο των stress tests να καλυφθεί με cocos με μετατρέψιμα ομολογιακά σε ποσοστό 70% με 75% και το υπόλοιπο 30% με 25% να καλυφθεί μέσω αύξησης κεφαλαίου. 
H διαδικασία θα είναι η εξής. 
Το ΤΧΣ ως εγγυητής ανάδοχος των ΑΜΚ θα παραιτηθεί της συμμετοχής στις αυξήσεις κεφαλαίου αλλά θα μπορεί να καλύψει αδιάθετες μετοχές. 
Το ΤΧΣ λοιπόν άπαξ και 1,7 δισεκ. του δυσμενούς σεναρίου θα το καλύψει μέσω των αυξήσεων κεφαλαίου των 4 συστημικών τραπεζών. 
Η εξέλιξη αυτή είναι θετική για τους ιδιώτες μετόχους και θετική και για τις ελληνικές τράπεζες συνολικά. 
Οι λόγοι είναι οι εξής
1)Η κυβέρνηση περνάει ένα μήνυμα ότι θέλει το ιδιωτικό κεφάλαιο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 
2)Το ΤΧΣ συμμετέχοντας με ΑΜΚ καλύπτοντας το 25% με 30% του δυσμενούς σεναρίου περίπου 1,5 με 1,8 δισεκ. ευρώ δεν χάνει την μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσει μετοχές τραπεζών σε ακραία χαμηλές τιμές. 
Συν τοις άλλοις θα μπορούσε να κατηγορηθεί το ΤΧΣ ότι απώλεσε μια μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσει σε χαμηλές τιμές μετοχές τραπεζών και να κατηγορηθεί στο μέλλον…
3)Με αυτή την αναλογία 70% με 75% cocos και 30% με 25% μετοχές οι ιδιώτες μέτοχοι δεν θα υποστούν dilution άπαξ και θα συμμετάσχουν ενεργά στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 

Υποσημείωση 

Ένα βασικό αντεπιχείρημα που είχε προβληθεί ήταν ότι τα cocos θα έχουν υψηλό επιτόκιο 9% (είχε εξεταστεί εύρος από 7% έως 9,3%) που σημαίνει ότι τα 4,7 δισεκ. σε σύνολο 6,3 δισεκ. του δυσμενούς σεναρίου θα έχει ετήσια επιβάρυνση 423 εκατ σε τόκους για τις τράπεζες. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα επωμιστούν οι τράπεζες ένα μεγάλο κόστος. 
Όμως η ερώτηση είναι η εξής. 
Όταν οι τράπεζες είναι ζημιογόνες υποχρεούνται να πληρώνουν τόκους για τα cocos ή απαλλάσσονται;