Με αστερίσκους η Ελλάδα θα πάρει το πράσινο φως της αξιολόγησης εν μέσω πολιτικής συναίνεσης – Έρχεται αναβάθμιση

Με αστερίσκους η Ελλάδα θα πάρει το πράσινο φως της αξιολόγησης εν μέσω πολιτικής συναίνεσης – Έρχεται αναβάθμιση
Έρχεται αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2016 κατά 2 βαθμίδες

Με αστερίσκους – παρ΄ ότι θα έχει ψηφιστεί το ασφαλιστικό – η Ελλάδα θα λάβει την περιβόητη θετική αξιολόγηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας διαδικασία που θα ξεκινήσει μετά τις 18 Ιανουαρίου του 2016. 
Με βάση ορισμένες πηγές στις 14 Ιανουαρίου του 2016 στο Eurogroup θα τεθούν οι παράμετροι για την θετική αξιολόγηση, ωστόσο μετά τον επιτόπιο έλεγχο και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2016 θα έχει διαφανεί σε ποιους τομείς η Τρόικα ζητάει πρόσθετα μέτρα και σε ποιους τομείς έχει σημειωθεί πρόοδος.
Το πράσινο φώς της πρώτης αξιολόγησης θα δοθεί εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει και στις πρώτες αξιολογήσεις  της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος από τους οίκους αξιολόγησης. 
Αν και δεν είναι βέβαιο μετά τις 22 Ιανουαρίου – πιθανότατα μέσα στον Φεβρουάριο – θα μπορούσε η ελληνική οικονομία να αναβαθμιστεί κατά 1 ή 2 βαθμίδες από τους οίκους αξιολόγησης. 
Ωστόσο στέλεχος της Barclays επισημαίνει ότι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να αναμένεται τον Μάρτιο του 2015 μαζί με την λύση που αναμένεται να δοθεί για το χρέος. 
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο εσωτερικό μέτωπο μετά την εκλογή πρόεδρου στην ΝΔ κατά πάσα πιθανότητα του Ευ. Μειμαράκη θα υπάρξει μια περίοδος πολιτικής συναίνεσης όχι οικουμενικής κυβέρνησης αλλά ανοχής και συναίνεσης ώστε να ολοκληρώσει τον κύκλο των μέτρων που πρέπει να λάβει η Ελλάδα και θα ολοκληρωθούν εκ νέου με τα εργασιακά. 
Η υποτυπώδης λύση για το χρέος όπως σχεδιάζεται με επιμήκυνση από 32,5 χρόνια στα 50 χρόνια και κλιμακούμενα επιτόκια με επιτόκιο βάσης το 1% και αύξηση ανά 5 ή 10 χρόνια θα ωφελήσει τον ελληνικό προϋπολογισμό μόνο 2,2 δισεκ. ετησίως εξέλιξη που καθιστά την λύση άνευ ουσίας. 
Ωστόσο αν τελικώς υπάρξει κάποια πιο βελτιωμένη πρόταση είναι ξεκάθαρο ότι η ΕΕ θα ζητήσει τεράστιο αντάλλαγμα, η πρόοδος της αξιολόγησης δεν θα είναι επαρκής αλλά θα ζητηθεί να αντιμετωπιστούν και μια πλειάδα εργασιακών θεμάτων.

Αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2016 κατά 2 βαθμίδες 

Με βάση έγκυρες πηγές εφόσον επιβεβαιωθεί η θετική πρόοδος της ελληνικής οικονομίας από την Τρόικα μετά τις 18 Ιανουαρίου θα ακολουθήσει εντός Φεβρουαρίου ή τον Μάρτιο του 2016 αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας έως 2 βαθμίδες από τους οίκους αξιολόγησης.
Σημειώνεται ότι η Moody’s βαθμολογεί την Ελλάδα σε Caa3, η Fitch CCC, η Standard and Poor’s CCC+.
Με βάση ενδείξεις η Moody’s που έχει κρατήσει και την πιο συντηρητική στάση προς την Ελλάδα θα αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα Caa1.
H Standard and Poor’s στην κλίμακα Β- ή Β επίπεδα στα οποία είχε βρεθεί η Ελλάδα πριν την νέα υποβάθμιση. 
Η Fitch θα αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία στην κλίμακα B-. 
H θετική αξιολόγηση και η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας έως 2 βαθμίδες από τους οίκους πιστοληπτικής διαβάθμισης θα επιφέρει 

Ράλι στα ελληνικά ομόλογα ώστε να αποκατασταθεί η καμπύλη απόδοσης των ομολόγων. 
Η ελληνική καμπύλη απόδοσης των ομολόγων, πέραν των υψηλών αποδόσεων εμφανίζει μια χαρακτηριστική στρέβλωση. 
Τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα έχουν υψηλότερη απόδοση από τα μακροπρόθεσμα, αυτό συμβαίνει λόγω ρίσκου χώρας που έχει μεν μειωθεί αισθητά αλλά…πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος. 
Το ορθό είναι τα βραχυχρόνια ομόλογα να έχουν χαμηλότερες αποδόσεις από τα μακροπρόθεσμα ομόλογα. 
Με βάση εκτιμήσεις το 2ετές ομόλογο που λήγει το 2016 και θα έχει μετατραπεί σε μονοετές θα υποχωρήσει από το 10,3% στο 4%.
Το 10ετές ομόλογο από 8,4% θα υποχωρήσει στο 5%.
Υπάρχουν ενδείξεις που αναφέρουν ότι το ράλι στα ομόλογα θα μπορούσε να σημειωθεί μέσα στις προσεχείς 2-3 εβδομάδες.  
Η μεγάλη πτώση των αποδόσεων λόγω ράλι στις τιμές των ελληνικών ομολόγων θα φέρει πιο κοντά την επάνοδο της Ελλάδος στις αγορές. 
Στόχος είναι να υπάρξει 3ετής έκδοση μέσα στο Καλοκαίρι του 2016 ώστε να αντληθούν 2 ή 3 δισεκ. ευρώ.

Ισχυρή άνοδος θα σημειωθεί και στο ελληνικό χρηματιστήριο μέσα στο επόμενο δίμηνο.
Στόχος θα είναι η αγορά από τις 585 μονάδες να βρεθεί στις 750 μονάδες όπερ σημαίνει +28%. 

Οι πιθανότητες που υπάρχουν για να συμβούν όλα αυτά είναι πολύ μεγάλες αρκεί η αξιολόγηση να είναι όχι απλά θετική αλλά να επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα μπορεί να αναστρέψει την κατάσταση από το β΄ 6μηνο του 2016 και κυρίως να μην ξεσπάσει καμία πολιτική θύελλα και ανατρέψει όλο αυτό το θετικό σχεδιασμό. 

Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες
 
Πιστοληπτική Ικανότητα
 
Προοπτική
 
Ημερομηνία
 
MOODY'S
 
Caa3
 
Σταθερή
 
Σεπτέμβριος 2015
 
FITCH
 
CCC
 
Σταθερή
 
Αύγουστος 2015
 
STANDARD & POOR'S
 
CCC+
 
Σταθερή
 
Ιούλιος 2015 
 
RATING AND INVESTMENT
 
CC
 
Σταθερή
 
Ιούνιος 2015 
 

 

Κλίμακα αξιολογήσεων διεθνών οίκων και βαθμολογία της Ελλάδος
 

 

 

 

 

 
Moody's
 
S&P
 
Fitch
 
Άριστη
 
Aaa
 
AAA
 
AAA
 
Υψηλής Διαβάθμισης
 
Aa1
 
AA+
 
AA+
 

 
Aa2
 
AA
 
AA
 

 
Aa3
 
AA-
 
AA-
 
Υψηλότερα της Μεσαίας 
αξιολόγηση

 
Α1 Ελλάδα
2005

 
Α+ Ελλάδα 2005
 
Α+Ελλάδα 2005

 
Α2
 
Α
 
Α
 

 
Α3
 
Α-
 
Α-
 
Χαμηλότερα της Μεσαίας αξιολόγησης
 
Baa1
 
BBB+
 
BBB+
 

 
Baa2
 
BBB
 
BBB
 

 
Baa3
 
BBB-
 
BBB-
 
Μη επενδυτικά ομόλογα 
(junk - σκουπίδια)

 
Ba1
 
BB+
 
BB+
 

 
Ba2
 
BB
 
BB
 

 
Ba3
 
BB-
 
BB-
 
Κερδοσκοπικά
 
B1
 
B+
 
B+
 

 
B2
 
B
 
B
 

 
B3
 
B- 
 
B- 
 
Υψηλού κινδύνου
 
Caa1 
 
CCC+ *Eλλάδα
 
CCC+
 

 
Caa2
 
CCC 
 
CCC* Ελλάδα
 

 
Caa3* Ελλάδα
 
CCC-
 
CCC-
 
Υψηλός Κίνδυνος Χρεοκοπίας
 
Ca
 
CC
 
CC
 

 

 
C
 
C
 
Χρεοκοπία
 
C Ελλάδα
 
D Ελλάδα
 
D Ελλάδα
 

*Ισχύουσα βαθμολογία Ελλάδος

9.01.2016