Με ποιους όρους θα συμμετέχουν οι ιδιώτες στις ΑΜΚ των τραπεζών

Με ποιους όρους θα συμμετέχουν οι ιδιώτες στις ΑΜΚ των τραπεζών
Εξ ολοκλήρου από ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να καλύψουν οι τράπεζες τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από το AQR και το βασικό σενάριο του stress test, καθώς αν λάβουν έστω και ένα σεντ κρατικής βοήθειας θα πρέπει να οδηγηθούν σε resolution. 
 
Ενώ το πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης βρίσκεται στην τελική του ευθεία και μέσα στην εβδομάδα αυτή "κλειδώνει" το ύψος των νέων κεφαλαιακών αναγκών για τις τράπεζες, από τις διεργασίες που συντελούνται επιβεβαιώνεται πως στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών προκειμένου να μειωθεί η χρήση του "πακέτου" των 25 δισ. ευρώ από τον ESM. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ανακεφαλαιοποίηση θα είναι μικρή, αλλά ότι θα "μοιραστεί" σε "επίπεδο Α" και "επίπεδο Β", με απαραίτητη την πλήρη κάλυψη του πρώτου από ιδιωτικά κεφάλαια και δυνητικά (και προτιμητέα) περαιτέρω συμμετοχή τους στην κάλυψη του δεύτερου. Δηλαδή, η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών θα πρέπει να γίνει στο "πρώτο επίπεδο" αναγκαστικά από τις αγορές, που σημαίνει ιδιώτες επενδυτές και κεφάλαια που θα προκύψουν από τα λεγόμενα capital actions των τραπεζών (πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού και άλλες δράσεις αναδιάρθρωσης). Στο "δεύτερο επίπεδο" θα μπορεί να ληφθεί και κρατική ενίσχυση, ωστόσο παραμένει ο στόχος για μεγαλύτερη ακόμη συμμετοχή ιδιωτών.
 
Ποσοτικά, το "επίπεδο Α" που αφορά κεφαλαιακές ανάγκες βάσει του AQR και του βασικού σεναρίου του stress test φτάνει στα 12 – 13 δισ. ευρώ μάξιμουμ (με προσπάθεια να περιοριστεί όσο γίνεται πιο κοντά στα 10 δισ. ευρώ) και το "επίπεδο Β" αφορά επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες από το adverse σενάριο του stress test μέχρι τα 17 ή και 18 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, ενώ όλη η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης θα γίνει φέτος, η υλοποίηση του αρνητικού σεναρίου του stress test απομένει να αποδειχτεί του χρόνου, γεγονός που δημιουργεί "δύο φάσεις" ανακεφαλαιοποίησης. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, με τις διαδικασίες που θα διενεργηθούν φέτος οι τράπεζες θα έχουν "προανακεφαλαιοποιηθεί", εξασφαλίζοντας μία πρώτη μίνιμουμ δόση κεφαλαιακής ενίσχυσης από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια φέτος και διασφαλίζοντας περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση, σε επόμενο στάδιο εφόσον υλοποιηθεί το αρνητικό σενάριο του stress test. Σε αυτή τη δεύτερη φάση τα κεφάλαια θα μπορούν να προέλθουν και από το κράτος (ΤΧΣ) και από ιδιώτες επενδυτές.
 
Η δεύτερη αυτή φάση θα έχει ήδη προβλεφθεί από φέτος μέσω της έκδοσης των CoCos, τα οποία προορίζονται να καλύψουν μελλοντικές δυνητικές κεφαλαιακές ανάγκες. Εφόσον η πραγματικότητα για τις τράπεζες υλοποιηθεί επί το δυσμενέστερο σενάριο του stress test (πράγμα που με τις σημερινές συνθήκες θεωρείται το πιθανότερο, εξ ου και προκύπτει εύρος "πακέτου" από τον ESM 10 έως 25 δισ. ευρώ), τότε βάσει των μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos), οι τράπεζες θα κληθούν:
 
-    είτε να κάνουν αυξήσεις κεφαλαίου και να αντικαταστήσουν τα CoCos με κοινές μετοχές, τις οποίες θα πάρουν ιδιώτες επενδυτές
-    είτε τα CoCos θα μετατραπούν από μόνα τους σε μετοχές τις οποίες θα πάρει το ΤΧΣ.
 
Σε κάθε περίπτωση, η ενεργοποίηση των CoCos θα γίνεται υπό την αίρεση ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας δεν θα πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο.
Τη σύνδεση των CoCos με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας είχε αποκαλύψει το Capital.gr, αναφέροντας σχετική πρόταση του μεγαλοεπενδυτή Wilbur Ross. Όπως έχουμε επίσης γράψει, για τη συμμετοχή των ιδιωτών έχουν προκριθεί προϊόντα τύπου CoCos, δηλαδή μετατρέψιμα ομόλογα με ειδικά χαρακτηριστικά ώστε να μπορούν να προσμετρηθούν στα βασικά εποπτικά κεφάλαια (CET 1), αφού στόχος της ΕΚΤ είναι η "ποιοτική" κεφαλαιακή οχύρωση των τραπεζών. Ειδικότερα έχουμε αναφέρει ότι οι συζητήσεις αφορούσαν προϊόντα με κουπόνι από 7% έως 9,3%, με επικρατέστερο προϊόν με κουπόνι 9% και διάρκεια πενταετή, το οποίο θα ενέχει κίνδυνο από μη πληρωμή του για δύο χρήσεις, όχι απαραίτητα συνεχόμενες.
Στην πράξη δηλαδή, η τράπεζα θα πρέπει να έχει επαναλαμβανόμενα κέρδη ώστε να μπορεί να πληρώνει το κουπόνι και εκεί θα κριθούν αυστηρά και οι διοικήσεις των τραπεζών. Πάντως, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί οι τράπεζες να μπορούν να πληρώσουν το κουπόνι των CoCos και με την έκδοση μετοχών εφόσον έχουν μεν επαναλαμβανόμενα κέρδη, αλλά δεν θέλουν να μειώσουν τη ρευστότητά τους.
 
Σημειώνεται ότι κομβικό ρόλο στη διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας θα παίξει η διαχείριση των "κόκκινων" δανείων από τις τράπεζες. Μέσω αυτής τελικά, θα καταστεί δυνατή η σταδιακή εξόφληση των CoCos στους ιδιώτες και μάλιστα με υπεραξία.