Με βάση την Πορτογαλία τα ελληνικά ομόλογα πρέπει να έχουν σε fair value 200 μ.β. spread... και οι 6 βαθμοί διαφοράς

Με βάση την Πορτογαλία τα ελληνικά ομόλογα πρέπει να έχουν σε fair value 200 μ.β. spread... και οι 6 βαθμοί διαφοράς
Βραχυπρόθεσμα έχει δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα στα ελληνικά ομόλογα με άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων
Κερδοσκοπία, αγορές από funds μετά από συστάσεις όπως της UBS, το γεγονός είναι ότι σημειώνουν ράλι. 
Είναι αλήθεια επίσης ότι το swap των 20 παλαιών ομολόγων σε 5 νέα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο γιατί απλά τα ελληνικά ομόλογα έχουν αποκτήσει βάθος. 
Οι επενδυτές δεν ανησυχούν ότι δεν θα αποπληρωθούν – αν και σε περίπτωση default – δεν βρίσκονται σε προτεραιότητα αποπληρωμής τα νέα ομόλογα. 
Ρόλο στο θετικό κλίμα διαδραμάτισε και η ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας. 
Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα οδηγώντας σε πτώση αποδόσεων και άνοδο τιμών. 
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 έχει μέση απόδοση 2,39%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση απόδοση 3,62% και εκδόθηκε στο 4,625%.
Στο 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση απόδοση 3,73% 
Στο 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση απόδοση 4,77% ήταν στο 5,55%. 
Στο 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση απόδοση 5,13% 
Στο 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση απόδοση 5,32% 
Στο 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση απόδοση 5,37% 
Η Ελλάδα εύλογα συγκρίνεται με την Πορτογαλία αν και η Πορτογαλία με όρους πιστοληπτικής διαβάθμισης βρίσκεται αντικειμενικά σε καλύτερη μοίρα. 
Η Πορτογαλία είναι investment grade δηλαδή διαθέτει πιστοληπτική διαβάθμιση και βρίσκεται 6 βαθμίδες υψηλότερα από την Ελλάδα σε όρους πιστοληπτικής ικανότητας με βάση την Standard and Poor’s και Fitch. 
Με βάση αυτή την διαφορά των 6 βαθμίδων – διαφορά που για να κλείσει θα χρειαστεί 3 χρόνια – οι διαφορές spreads των ελληνικών ομολόγων έναντι των Πορτογαλικών πρέπει να είναι οι εξής 
-Στην 2ετία η διαφορά spread 1,80% 
-Στην 5ετία η διαφορά spread 2%
-Στην 10ετία η διαφορά spread 2,1% 
Στην 15ετία η διαφορά spread 2,13% 
Στην 20ετία η διαφορά spread 1,90% 

Αποδόσεις ελληνικών και Πορτογαλικών ομολόγων και εύλογο spread
Διάρκεια
 
Πορτογαλία 
 
Ελλάδα 
 
Λογική απόδοση Ελλάδος 
 
2χρόνια
 
-0,32%
 
2,39%
 
1,5%
 
5 χρόνια 
 
0,48%
 
3,62%
 
2,5%
 
10 χρόνια 
 
1,90%
 
4,77%
 
3,80% με 4,20%
 
15 χρόνια 
 
2,37%
 
5,13%
 
4,5%
 
20 χρόνια 
 
2,95%
 
5,32%
 
4,8%
 
06.12.2017