Μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2016 η αποπληρωμή των cocos 2 δισ από Εθνική – Τι θα ανακοινωθεί στις 30 Ιουνίου;

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2016 η αποπληρωμή των cocos 2 δισ από Εθνική – Τι θα ανακοινωθεί στις 30 Ιουνίου;
Θεωρητικά η Εθνική είναι η μόνη τράπεζα που μπορεί να μιλάει για χρηματοδότηση της οικονομίας αλλά δεν θα υπάρξει καμία χρηματοδότηση όσο υπάρχει ELA και τα προβληματικά δάνεια παραμένουν υψηλά.
Αποπληρώνοντας τα cocos τα 2 δισεκ. ευρώ η Εθνική τράπεζα έως τα τέλη Ιουλίου θα έχει μειώσει αισθητά την εξάρτηση της από τα κρατικά κεφάλαια ωστόσο το 40% που ελέγχει το ΤΧΣ συνεχίζει να δεσμεύει την Εθνική. 
Η πώληση της Finansbank είχε πολλά στρατηγικά θετικά οφέλη αλλά και αρνητικά. 
Το στρατηγικό όφελος είναι ότι η Εθνική ουδέποτε έλαβε μέρισμα από την Finansbank οπότε πουλώντας την μειώνει την εξάρτηση από τα κρατικά κεφάλαια. 
Ταυτόχρονα με τα κεφάλαια και με την ρευστότητα – αποπληρώνεται και ομολογιακό – θα μειωθεί περαιτέρω το ELA κάτω από τα 11 δισεκ. 
Όμως το βασικό ζήτημα της Εθνικής δεν ήταν το ζήτημα της ρευστότητας διαχρονικά είχε καλή σχέση δανείων προς καταθέσεις. 
Η Εθνική έχει απομείνει ουσιαστικά μόνο με την Εθνική Ελλάδος και το σύστημα αυτό πρέπει να αποδώσει, πρέπει να παράξει κέρδη, η Εθνική έχει πλήρως αποδεσμευθεί από την διαχρονική υψηλή κερδοφορία της Finansbank. 
Με την αποπληρωμή των 2 δισεκ. η Εθνική θα διαθέτει 7 δισεκ. κεφάλαια ή 6,7 δισεκ. με την CRD4.
Με 5,093 δισεκ. αναβαλλόμενο φόρο που αντιστοιχεί στο 71% των συνολικών μετά cocos κεφαλαίων αποδεικνύει ότι η Εθνική χρειάζεται σταθερά υψηλή κερδοφορία ώστε να μειωθεί η σχέση DTA προς ίδια κεφάλαια. 
Με 22 δισεκ. NPEs προφανώς η εστίαση του ομίλου θα είναι η διαχείριση των προβληματικών δανείων. 
Θεωρητικά η Εθνική είναι η μόνη τράπεζα που μπορεί να μιλάει για χρηματοδότηση της οικονομίας αλλά δεν θα υπάρξει καμία χρηματοδότηση όσο υπάρχει ELA και τα προβληματικά δάνεια παραμένουν υψηλά. 

Τι θα ανακοινωθεί στις 30 Ιουνίου; 

Στις 30 Ιουνίου η Εθνική πραγματοποιεί την Γενική της Συνέλευση. 
Με βάση τον νέο νόμο για την αξιολόγηση των διοικήσεων η Λ. Κατσέλη η πρόεδρος του ομίλου λόγω ασυμβίβαστου πρέπει να αντικατασταθεί. 
Όμως έχει γίνει μια προεργασία ώστε να υπάρξει τροποποίηση του νόμου. 
Θα μπορούσε λοιπόν να συμβεί το εξής. 
Η Κατσέλη να τεθεί σε διαδικασία αντικατάστασης. 
Το ΔΝΤ να εγκρίνει τις προτεινόμενες αλλαγές στον νόμο – που έχουν αποδεχθεί ΕΚΤ και SSM – και μέχρι την ολοκλήρωση των αλλαγών σε βάθος 4μήνου να έχει έρθει η τροποποίηση και τελικώς η Κατσέλη να μην αντικατασταθεί. 
Όμως όλα αυτά προϋποθέτουν να τροποποιηθεί ο νόμος για τα διοικητικά συμβούλια. 
Η Κατσέλη ορθά υποστηρίζει ότι έχει ήδη εγκριθεί από τον SSM όταν ανέλαβε την προεδρία της Εθνικής αλλά οι αλλαγές στον εκτρωματικό νόμο έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
 
21.06.2016