Μεγάλη κινητικότητα από την UBS στην Εθνική τράπεζα - Trading και αγορές από Goldman, HSBC, Credit Suisse

Μεγάλη κινητικότητα από την UBS στην Εθνική τράπεζα - Trading και αγορές από Goldman, HSBC, Credit Suisse
Η ελβετική τράπεζα UBS προφανώς εκτελώντας εντολή πελάτη της έχει αγοράσει τράπεζες σήμερα με επίκεντρο την Εθνική, Alpha και Eurobank.
Μεγάλες κινήσεις ξένων σημειώνονται στις ελληνικές τράπεζες και ειδικά στην Εθνική από την UBS.
Η ελβετική τράπεζα προφανώς εκτελώντας εντολή πελάτη της έχει αγοράσει τράπεζες σήμερα με επίκεντρο την Εθνική, Alpha και Eurobank.
Στην Εθνική η UBS 43,5 εκατ μετοχές η Citigroup 8,5 εκατ η Goldman Sachs 5,5 εκατ, η HSBC 2,8 εκατ.
Έχουν γίνει 6 πακέτα 17 εκατ μετοχών που διακινήθηκαν από την UBS.
Στην Alpha bank η UBS 6,2 εκατ. η Morgan Stanley 2,2 εκατ. η Credit Suisse 1,5 εκατ τεμάχια η J P Morgan 1,5 εκατ.
Στην Eurobank η UBS 3,8 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 1,5 εκατ η Deutsche bank 1,5 εκατ η J P Morgan 1,1 εκατ η Goldman Sachs 700 χιλ.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 4,6 εκατ. η Goldman Sachs 4 εκατ η HSBC 3,6 εκατ. 
 
20.05.2016