Μείωση των NPLs έως 20 δισ. το 2017 και 30 δισ. το 2018 ζητάει ο SSM – Σχεδόν αδύνατο να επιτευχθούν οι στόχοι

Μείωση των NPLs έως 20 δισ. το 2017 και 30 δισ. το 2018 ζητάει ο SSM – Σχεδόν αδύνατο να επιτευχθούν οι στόχοι

Πρέπει να πετύχουν μείωση προβληματικών δανείων 20 δισεκ. το 2017 και 30 δισεκ. το 2018 οι ελληνικές τράπεζες

Πόσες φορές έχουν αλλάξει οι οικονομικοί στόχοι για την διαχείριση των NPLs των προβληματικών δανείων; 
Συνολικά 3 φορές και μάλλον έρχεται και 4η καθώς ο SSM ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός ζητάει έως το 2017 να έχουν μειώσει έως 20 δισεκ. τα προβληματικά δάνεια με την Πειραιώς να τα έχει περιορίσει κατά 6 δισεκ. και την Eurobank κατά 4 δισεκ. 


Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να πετύχουν μείωση προβληματικών δανείων 20 δισεκ. το 2017 και 30 δισεκ. το 2018.
Οι στόχοι αυτοί είναι οριακά τροποποιημένοι μεν αλλά πρακτικά είναι αδύνατο να επιτευχθούν καθώς κατά 50 δισεκ. δεν μπορούν να μειωθούν τα NPLs σε 2 χρόνια. 
Εν τω μεταξύ οι ελληνικές τράπεζες δεν πρέπει να χρηματοδοτήσουν για τα επόμενα χρόνια την ελληνική οικονομία καθώς έχουν να επιλύσουν κεφαλαιώδη ζητήματα τα οποία δεν έχουν επιλυθεί. 
Έχοντας 117 δισεκ. NPLs, έχοντας 15,5 δισεκ. DTC σε σύνολο 29 δισεκ. κεφαλαίων, έχοντας ένα χάσμα δανείων προς καταθέσεις περίπου 94 δισεκ. και έχοντας το 2017 νέα stress tests είναι όχι απλά προφανές αλλά υποχρεωτικό οι ελληνικές τράπεζες να εγκαταλείψουν κάθε ενέργεια ρίσκου. 

1)Οι ελληνικές τράπεζες με 117 δισεκ. μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα δεν μπορούν να θέτουν σε προτεραιότητα την νέα χρηματοδότηση της οικονομίας. 
Οι τράπεζες έχουν 2 βασικές επιλογές.


Α)Η σκληρή και επώδυνη επιλογή όπου θα διαγράψουν και θα πωλήσουν 50-60 δισεκ. προβληματικά δάνεια θα επωμιστούν μια κεφαλαιακή ζημία 8-10 δισεκ. αλλά θα καθαρίσουν τα χαρτοφυλάκια τους.
Με την λύση αυτή σε 2 χρόνια θα έχουν καθαρίσει σχεδόν το 60% των προβληματικών τους δανείων και θα ανακάμψουν γρήγορα.  
Β)Η ήπια μορφής αντιμετώπιση με συνδυασμό 5% πωλήσεων προβληματικών δανείων, 7% πωλήσεων εξασφαλίσεων, διαχείριση προβληματικών assets κ.α. 
Με την λύση αυτή θα χαθεί πολύτιμος χρόνος χωρίς να είναι σαφές πότε και εάν τελικώς καθαρίσουν οι ισολογισμοί των τραπεζών. 

2)Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 130,68 δισεκ. καταθέσεις μαζί με το δημόσιο και 121,7 δισεκ. καταθέσεις μόνο επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 224,60 δισεκ. δάνεια μαζί με του δημοσίου και 201,3 δισεκ. δάνεια μόνο των επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χάσμα 94 δισεκ. ευρώ το οποίο καλύπτεται αποκλειστικά από το ευρωσύστημα το ELA 65 δισεκ. και την ΕΚΤ 35 δισεκ. περίπου. 
Η ρευστότητα από το ευρωσύστημα είναι δανεική και θα επιστραφεί άρα οι τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα μακροπρόθεσμη για να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. 
Όποιος ρισκάρει να χρηματοδοτήσει την ελληνική οικονομία με δανεική ρευστότητα ας είναι έτοιμος να πάρει μεγάλη ζημία. 

3)Η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών είναι υψηλή μεν αλλά στα κεφάλαια περιλαμβάνεται υπερβολικά υψηλή αναβαλλόμενη φορολογία και αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 15,5 δισεκ. 
Τα λογιστικά κεφάλαια δεν αποτελούν πρόβλημα για την ΕΚΤ αλλά σε καμία περίπτωση οι ελληνικές τράπεζες δεν θα μπορούν επί μακρόν να διαθέτουν υψηλή σχέση αναβαλλόμενης φορολογίας προς ίδια κεφάλαια. 
Ποια τράπεζα θα χρησμοδοτήσει την οικονομία – νέα δάνεια ίσον νέο ρίσκο – όταν οι τράπεζες έχουν υψηλή αναβαλλόμενη φορολογία; 

4)Το 2016 στα stress tests – δεν συμμετέχουν οι ελληνικές τράπεζες – αλλά 53 ευρωπαϊκές δεν θα προκύψουν εκπλήξεις. 
Στα stress tests του 2017 όμως είναι πολύ πιθανό αν δεν έχει καλυφθεί το πρόβλημα έως τότε να αποκαλυφθεί. 
Ποια τράπεζα θα ρισκάρει να ξεκινήσει να χρηματοδοτεί την οικονομία ενόψει stress tests του 2017; 

Συμπέρασμα 

Οι ελληνικές τράπεζες απλά δεν πρέπει να χρηματοδοτήσουν την οικονομία, ούτε να μελετούν σχέδια χρηματοδότησης. 
Οι τράπεζες πρέπει τα επόμενα δύο χρόνια να επικεντρωθούν μόνο σε ένα τομέα.
Την εξυγίανση των ισολογισμών τους. 
Το 2017 και 2018 αν οι τράπεζες εστιαστούν αποκλειστικά στην εξυγίανση τους είναι πολύ πιθανό να μπορέσουν να ανακάμψουν επιτυχώς. 
Αν προσπαθήσουν να τα κάνουν όλα μαζί και νέα δάνεια και εξυγίανση…θα αποτύχουν. 

21.07.2016