Μειώθηκε κατά 1,7 δισ. το όριο ELA για τις ελληνικές τράπεζες

Μειώθηκε κατά 1,7 δισ. το όριο ELA για τις ελληνικές τράπεζες

Η μείωση του ορίου αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σημειώνει η ΤτΕ.

Στις 8 Νοεμβρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 26,9 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,7 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

09/11/2017