Μέσω αναφορών σε ΜΜΕ ενημερώθηκε η Εθνική για τις νομικές ενέργειες κατά της Exin από την Calamos

Μέσω αναφορών σε ΜΜΕ ενημερώθηκε η Εθνική για τις νομικές ενέργειες κατά της Exin από την Calamos
Η ΕΤΕ έχει υπογράψει Συμφωνία Αγοράς και Πώλησης Μετοχών με την Exin στις 28 Ιουνίου 2017
Μέσω αναφορών σε μέσα μαζικής ενημέρωσης έλαβε γνώση η Εθνική Τράπεζα, για την ύπαρξη νομικών ενεργειών κατά της Exin από την Calamos Family Partners.
Αυτό αναφέρει η Εθνική σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφορικά με την πώληση του 75% της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων "Η ΕΘΝΙΚΗ" στην Exin Financial Services Holdings BV.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΕ έχει υπογράψει Συμφωνία Αγοράς και Πώλησης Μετοχών με την Exin στις 28 Ιουνίου 2017.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η ΕΤΕ θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό εφόσον λάβει γνώση τυχόν εξελίξεων που επηρεάζουν τη Συναλλαγή, καταλήγει η ανακοίνωση.
 
08.02.2018